Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Werkveld uitgelicht: Openbare verlichting!

Nieuw bij Waalpartners: advies en ontwerp op het gebied van openbare verlichting. Het is een logische uitbreiding, want dit werkveld raakt nauw aan onze bestaande activiteiten. Voor een helder verlichtingsadvies of -plan zijn we u voortaan met dezelfde praktische insteek van dienst.

Lees hier hoe wij deze praktische insteek koppelen aan duurzame ontwikkelingen.

Waalpartners klimt op CO2-prestatieladder naar niveau 3

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu nemen we serieus. Daarom maken we onze milieuprestaties graag inzichtelijk door te voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder van de SKAO, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Na twee grondige externe audits ontvingen we eind 2014 het CO2-Bewust certificaat op niveau 3.

Lees hier wat Waalpartners doet om deze ladder verder te beklimmen!

Project in uitvoering: Duingeest in Monster

Waalpartners is in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland en BPD betrokken bij de ontwikkeling van Duingeest, een woningbouwlocatie in Monster (gemeente Westland). Een gewone locatie is het niet: enerzijds door de prachtige ligging aan de duinen, anderzijds door het slingerende stratenpatroon.

Lees hier hoe Waalpartners maximale toegevoegde waarde levert.

Een jubileum om niet snel te vergeten

Dinsdag 23 september 2014 bestond ons bureau 40 jaar. Het werd een avond om niet snel te vergeten. En ook al ligt het evenement alweer enige tijd achter ons, we kijken er nog met veel plezier op terug.

Bekijk hier hoe onze gasten kennis hebben gemaakt met het nieuwe Waalpartners!

Waalpartners denkt mee over ontwikkeling onderwijs

Op 10 februari jongstleden werkten 40 onderwijsbetrokkenen uit Regio Randstad Zuid, uit zowel de aannemerij als het onderwijs, samen aan het concretiseren van onze 3 onderwijsdoelstellingen. Een uitzonderlijke middag waarbij alle ROC’s en hogescholen uit de regio betrokken waren. Waalpartners was er deze middag ook bij!

Lees meer: Waalpartners denkt mee over ontwikkeling onderwijs

Werkgevers en wethouders samen sterk voor Bereikbaar Haaglanden

Vanuit de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Leiden maken werkgevers en wethouders zich sterk om gezamenlijk de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te bevorderen. De gemeenten kennen nu naast de wethouder Verkeer ook een werkgever die andere werkgevers en werknemers inspireert op een slimme manier te reizen en te werken. Vanuit Waalpartners is Bert Tameling ambassadeur voor Bereikbaar Haaglanden, regio Westland.

Lees meer: Werkgevers en wethouders samen sterk voor Bereikbaar Haaglanden

Gasten doneren € 7.500,- aan drie goede doelen tijdens jubileum Waalpartners

Drie goede doelen in Westland zijn op maandag 27 oktober verrast met een cheque ter waarde van € 2.500,-. Deze donatie is een geschenk van Waalpartners. Het civieltechnisch ingenieursbureau vierde op dinsdag 23 september jl. het 40-jarig jubileum. Aan de honderden genodigden was gevraagd een bedrag te doneren in plaats van het geven van een cadeau. Mede namens de gulle gaven van de genodigden resteerde er aan het eind van het event een fors bedrag, wat door Waalpartners is afgerond naar € 7.500,-.

Lees meer: Gasten doneren € 7.500,- aan drie goede doelen tijdens jubileum Waalpartners

Foto-impressie jubileumviering dinsdag 23 september 2014

Dinsdag 23 september 2014 vierden wij het 40-jarig jubileum van Van der Waal & Partners, waarbij Bert Tameling het stokje van het algemeen directeurschap doorgaf aan Eric Bom. Als verrassing werd Bert Tameling hierbij door burgemeester Sjaak van der Tak onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de jubileumviering in de Olsthoornranch te Naaldwijk werd middels een spectaculaire lasershow onze nieuwe naam en huisstijl geïntroduceerd. Waalpartners civil engineering is de naam waarmee we de toekomst in gaan. Na de introductie konden ruim 400 gasten kennis maken met het nieuwe Waalpartners onder genot van een hapje en een drankje. Hieronder vindt u een foto-impressie van onze jubileumviering.

Lees meer: Foto-impressie jubileumviering dinsdag 23 september 2014

40-jarig ingenieursbureau Van der Waal & Partners verder als 'Waalpartners'

Met een feestelijke bijeenkomst voor relaties in de Olsthoorn Ranch te Naaldwijk heeft civieltechnisch ingenieursbureau Van der Waal & Partners dinsdag 23 september 2014 het 40-jarig bestaan gevierd. Bij die gelegenheid presenteerde het bureau zich met de nieuwe naam: Waalpartners. Eric Bom is de nieuwe algemeen directeur. Hij volgt Bert Tameling op, die bij het jubileum is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tameling blijft de komende jaren nog wel aan het bureau verbonden.

Lees meer: 40-jarig ingenieursbureau Van der Waal & Partners verder als 'Waalpartners'

Ingenieursbureau Waalpartners hanteert "NLCS, tenzij ... "

De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) wordt steeds meer gemeengoed binnen de Civiele Techniek. Recentelijk stapte ook ingenieursbureau Waalpartners uit Naaldwijk over op de NLCS. Binnen de organisatie werd aanvankelijk getwijfeld over de meerwaarde ervan, maar na een aantal projecten 'nieuwe stijl' reageren ontwerpers én opdrachtgevers positief op de overstap.

Lees meer: Ingenieursbureau Waalpartners hanteert "NLCS, tenzij ... "

Pagina nummers