Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Waalpartners maatschappelijk actief tijdens NLdoet

Op zaterdag 21 maart 2015 is Waalpartners actief geweest in het kader van de landelijke actie 'NLdoet' van het Oranjefonds. In verzorgingshuis ‘De Hooge Tuinen’ van Pieter van Foreest in Naaldwijk hebben onze medewerkers zich vol overgave ingezet om de buitenruimte een facelift gegeven.

Lees meer: Waalpartners maatschappelijk actief tijdens NLdoet

Project in uitvoering: groot onderhoud N207

Waalpartners werkt vaker in opdracht van provincie Zuid-Holland. Eén van de meest recente projecten is het groot onderhoud van de provinciale weg N207 tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol. Onze verantwoordelijkheid: de volledige engineering van dit omvangrijke project.

Lees hier wat dit project inhoudt.

Werkveld uitgelicht: Openbare verlichting!

Nieuw bij Waalpartners: advies en ontwerp op het gebied van openbare verlichting. Het is een logische uitbreiding, want dit werkveld raakt nauw aan onze bestaande activiteiten. Voor een helder verlichtingsadvies of -plan zijn we u voortaan met dezelfde praktische insteek van dienst.

Lees hier hoe wij deze praktische insteek koppelen aan duurzame ontwikkelingen.

Waalpartners klimt op CO2-prestatieladder naar niveau 3

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu nemen we serieus. Daarom maken we onze milieuprestaties graag inzichtelijk door te voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder van de SKAO, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Na twee grondige externe audits ontvingen we eind 2014 het CO2-Bewust certificaat op niveau 3.

Lees hier wat Waalpartners doet om deze ladder verder te beklimmen!

Project in uitvoering: Duingeest in Monster

Waalpartners is in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland en BPD betrokken bij de ontwikkeling van Duingeest, een woningbouwlocatie in Monster (gemeente Westland). Een gewone locatie is het niet: enerzijds door de prachtige ligging aan de duinen, anderzijds door het slingerende stratenpatroon.

Lees hier hoe Waalpartners maximale toegevoegde waarde levert.

Een jubileum om niet snel te vergeten

Dinsdag 23 september 2014 bestond ons bureau 40 jaar. Het werd een avond om niet snel te vergeten. En ook al ligt het evenement alweer enige tijd achter ons, we kijken er nog met veel plezier op terug.

Bekijk hier hoe onze gasten kennis hebben gemaakt met het nieuwe Waalpartners!

Waalpartners denkt mee over ontwikkeling onderwijs

Op 10 februari jongstleden werkten 40 onderwijsbetrokkenen uit Regio Randstad Zuid, uit zowel de aannemerij als het onderwijs, samen aan het concretiseren van onze 3 onderwijsdoelstellingen. Een uitzonderlijke middag waarbij alle ROC’s en hogescholen uit de regio betrokken waren. Waalpartners was er deze middag ook bij!

Lees meer: Waalpartners denkt mee over ontwikkeling onderwijs

Werkgevers en wethouders samen sterk voor Bereikbaar Haaglanden

Vanuit de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Leiden maken werkgevers en wethouders zich sterk om gezamenlijk de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te bevorderen. De gemeenten kennen nu naast de wethouder Verkeer ook een werkgever die andere werkgevers en werknemers inspireert op een slimme manier te reizen en te werken. Vanuit Waalpartners is Bert Tameling ambassadeur voor Bereikbaar Haaglanden, regio Westland.

Lees meer: Werkgevers en wethouders samen sterk voor Bereikbaar Haaglanden

Gasten doneren € 7.500,- aan drie goede doelen tijdens jubileum Waalpartners

Drie goede doelen in Westland zijn op maandag 27 oktober verrast met een cheque ter waarde van € 2.500,-. Deze donatie is een geschenk van Waalpartners. Het civieltechnisch ingenieursbureau vierde op dinsdag 23 september jl. het 40-jarig jubileum. Aan de honderden genodigden was gevraagd een bedrag te doneren in plaats van het geven van een cadeau. Mede namens de gulle gaven van de genodigden resteerde er aan het eind van het event een fors bedrag, wat door Waalpartners is afgerond naar € 7.500,-.

Lees meer: Gasten doneren € 7.500,- aan drie goede doelen tijdens jubileum Waalpartners

Foto-impressie jubileumviering dinsdag 23 september 2014

Dinsdag 23 september 2014 vierden wij het 40-jarig jubileum van Van der Waal & Partners, waarbij Bert Tameling het stokje van het algemeen directeurschap doorgaf aan Eric Bom. Als verrassing werd Bert Tameling hierbij door burgemeester Sjaak van der Tak onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de jubileumviering in de Olsthoornranch te Naaldwijk werd middels een spectaculaire lasershow onze nieuwe naam en huisstijl geïntroduceerd. Waalpartners civil engineering is de naam waarmee we de toekomst in gaan. Na de introductie konden ruim 400 gasten kennis maken met het nieuwe Waalpartners onder genot van een hapje en een drankje. Hieronder vindt u een foto-impressie van onze jubileumviering.

Lees meer: Foto-impressie jubileumviering dinsdag 23 september 2014

Pagina nummers