Ga direct naar de inhoud.

Project in uitvoering: Duingeest in Monster

Gebiedsontwikkeling is een van de werkvelden van Waalpartners. Het liefst zitten we in een vroegtijdig stadium om tafel met de opdrachtgevers. Op die manier zijn we in staat maximale toegevoegde waarde te leveren voor een project. Duingeest in Monster is hier een goed voorbeeld van. De werkzaamheden voor dit project worden uitgevoerd in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling). Opdrachtgevers die ons al jarenlang weten te vinden voor een brede advisering en civieltechnische uitwerking van hun projecten. De locatie ligt op een prachtige plek, tegen de duinen aan. Straten slingeren door het plan heen.

De locatie moet uiteindelijk circa 250 tot 300 woningen gaan tellen. De uitgeefbare kavels komen een stukje hoger te liggen en worden voorzien van een duintuin. Door de afwijkende inrichting zijn standaardoplossingen niet altijd mogelijk. Daarom zoeken we het veel in technisch goede alternatieven, die goed worden afgestemd met de beheerafdeling van de gemeente.

In 2014 is het terrein bouwrijp gemaakt waarvoor Waalpartners de technische uitwerking en de contractstukken heeft opgesteld. Medio 2014 is gestart met de bouw. Binnenkort worden de eerste woningen al opgeleverd. Wij zijn verantwoordelijk voor de civiele engineering en het woonrijp maken van het openbaar gebied. Een mooi project waar de bewoners van Westland – net als wij – trots op mogen zijn.

« terug