Ga direct naar de inhoud.

Een brede blik op gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling heeft in een paar jaar tijd een complete verandering doorgemaakt. De tijd heeft veel plannen en projecten voortijdig ingehaald. 'Gebiedsontwikkeling 2.0' vraagt om slimmer omgaan met ruimte en middelen. Voor doelgroepen die anders dan in het verleden veel aanvullende eisen stellen. Als ervaren partner in veelzijdige gebiedsontwikkeling gaat Waalpartners te werk met een combinatie van visie en praktisch inzicht.

Woningbouwlocaties ontwikkelen met een andere blik

In een paar jaar tijd is de woningmarkt compleet veranderd. Van een aanbodsmarkt is het een vraagmarkt geworden. Grote woningbouwprojecten op uitleggebieden zijn schaars, projecten worden alleen in kleine partjes adaptief ontwikkeld. Gemeenten gaan de komende jaren vooral energie steken in het efficiënter besteden van de bestaande ruimte. Nieuwe woningbouw vindt daarom vooral plaats op inbreilocaties.

Lees meer: Woningbouwlocaties ontwikkelen met een andere blik

Een ondernemend ingenieursbureau voor bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen merken als een van de eersten de dynamiek van de huidige markt. Leegstand neemt toe. Potentiële kopers en huurders zijn kritischer. Hoe zit het met de uitstraling? De infrastructuur? En de bereikbaarheid? Het bedrijventerrein 2.0 lijkt in geen enkel opzicht meer op het verleden. Waalpartners is een betrouwbare adviseur die uw bedrijvenpark future-proof engineert.

Lees meer: Een ondernemend ingenieursbureau voor bedrijventerreinen

De toekomst van glastuinbouwlocaties veiligstellen

Hoeveel is er de laatste jaren niet veranderd in de glastuinbouw? En de sector staat de komende jaren voor nog grotere veranderingen. De mondiale ontwikkelingen dwingen de sector tot een herbezinning op de bestaande locaties. Voor nieuwe locaties is nog altijd ruimte, mits ingepast in het bestaande landschap en verzekerd van een optimale infrastructuur. Daarnaast zullen bestaande locaties hun ruimtegebruik moeten herschikken.

Lees meer: De toekomst van glastuinbouwlocaties veiligstellen

Alle facetten effectief beheersen bij herstructureringslocaties

Als een ingenieursbureau ergens zijn toegevoegde waarde kan laten blijken, is het wel in herstructureringsprojecten. Niet langer ligt er een ‘blanco’ terrein op de landkaart, maar spelen er ineens veel belangen mee. Die belangen vragen om méér dan een focus op techniek alleen. Die belangen vragen ook creativiteit, inlevingsvermogen, tact en besluitvaardigheid. Eigenschappen waar een bureau als Waalpartners mede zijn reputatie aan te danken heeft.

Lees meer: Alle facetten effectief beheersen bij herstructureringslocaties

Recreatie- en natuurgebieden die toegevoegde waarde leveren

Aan groen en recreatiemogelijkheden hechten we steeds meer waarde. Dat heeft Waalpartners altijd al gedaan. De ontwikkeling van groen en blauw in inrichtingsplannen is bij ons in vertrouwde handen. Vanaf de allereerste planvorming tot en met beheer en onderhoud heeft u aan Waalpartners een inventief ingenieursbureau. Bekend met alle facetten die bij de ontwikkeling komen kijken.

Lees meer: Recreatie- en natuurgebieden die toegevoegde waarde leveren