Ga direct naar de inhoud.

Ontwerp en engineering van elk civieltechnisch project

Het is de corebusiness van ons bureau: ontwerpen en engineeren. Als civiel ingenieursbureau met een brede scope is Waalpartners inzetbaar voor een veelheid aan opdrachten. Van inrichtingsplan tot verkeerstechnisch ontwerp, van risicoanalyse tot SSK-raming en van haalbaarheidsstudies tot functioneel specificeren. Om wat voor opdracht het ook gaat: u merkt meteen dat u met professionals aan tafel zit.

De toegevoegde waarde van Waalpartners voor uw plan? In veel gevallen ligt die meerwaarde in een hogere duurzame gebruikswaarde. Of in een korter traject tot en met de realisatie. Lagere kosten: ook die zijn mogelijk. En waar we vooral naar kijken, is de toekomstwaarde van een project. U merkt, zomaar uitvoeren wat u vraagt is er nooit bij. Dat heeft alles te maken met de mentaliteit van de mensen in het Hooghe Landhuys, onze thuisbasis in Naaldwijk. We graven ons compleet in uw project in. Soms zelfs letterlijk, met twee laarzen in de modder. Die betrokkenheid geeft vooral in de fase van het ontwerp en de engineering de doorslag.

Waalpartners is u graag van dienst met:

 • Inrichtingsplannen
 • Verkeerstechnisch ontwerp (MX-ontwerp)
 • 3D-presentaties en -visualisaties
 • Onderhoudsplannen
 • Groenplannen
 • Rioolplannen
 • Verlichtingsplannen
 • Haalbaarheidsstudies
 • Verkenningen en planstudies
 • SSK-ramingen
 • GREX-ramingen
 • Risicoanalyses
 • Bouwrijpplannen
 • Woonrijpplannen
 • Kunstwerken
 • Waterbouwkundige constructies
 • Functioneel specificeren

« terug