Ga direct naar de inhoud.

Tendermanagement verhoogt de kans op succes

Het deelnemen aan een tender is een vak apart. Een tender is immers een samenspel van veel verschillende factoren. Van strategisch inzicht tot creativiteit, van kennis van techniek tot omgevingsmanagement. En dan speelt op de achtergrond ook nog de coördinatie van verschillende partijen die ieder een eigen inbreng in het traject hebben. Die kopzorgen neemt Waalpartners graag van u over.

Ook zelf nemen we regelmatig deel aan tenders. Die expertise delen we graag. Het voorbereiden van een aanbesteding met vraagspecificaties, EMVI-criteria, selectieleidraad én gunningsleidraad voor overheden en ontwikkelende partijen is voor ons dagelijks werk. Niet voor niets werken we veel voor aannemers: onder meer voor het opstellen van aanbiedingsontwerpen, planningen, doorstromingsplannen, risicodossiers en EMVI-plannen. Met onze brede kennis van zaken zijn we van grote toegevoegde waarde. Als ‘spelbepaler’ in het tenderteam trekken we de regie voortvarend naar ons toe. En ook na een ‘ja’ op uw tender kan Waalpartners een rol blijven spelen: door ook het ontwerp, de engineering en het omgevingsmangement voor onze rekening te nemen.