Ga direct naar de inhoud.

Specialistisch geotechnisch advies, haalbaar en toepasbaar

In de Hollandse delta is de bodemopbouw door een boeiende ontstaansgeschiedenis zeer divers. Vervolgens maken we zeer intensief gebruik van dit gebied. Om dit gebruik duurzaam in te richten is gedegen geotechnisch advies de basis voor vele opgaven.

Het zorgvuldig construeren van waterkeringen of kunstwerken, afwegen en uitwerken van de juiste methodiek voor zetting reductie of het kundig begeleiden van uitwerking en monitoring van constructies en maatregelen: Waalpartners zorgt voor de juiste combinatie van specialistisch advies en civieltechnische haalbaarheid in de uitwerking van uw projectopgave!

Begeleiding en monitoring, praktisch en slagvaardig

Door bij de uitvoering van een project direct met een geotechnisch adviseur te sparren kunnen uitdagingen direct worden opgepakt. Juist in de uitvoering kunnen geotechnische risico’s worden beperkt.

Lees meer: Begeleiding en monitoring, praktisch en slagvaardig

Nadere uitwerking tot in de benodigde detaillering leidt tot een passend risiconiveau

Soms is het gewenst om een ontwerp alleen functioneel te specificeren, echter ook een functioneel gespecificeerd ontwerp dient maakbaar te zijn. Daarom wordt de opgave altijd eerst uitgewerkt tot een uitvoerbaar VO+ waarbij zowel de benodigde onderzoeken als het technisch ontwerp helder is. Het doel is hierbij om de risico’s van het ontwerp inzichtelijk te hebben en daar een juiste verdeling in te maken.

Lees meer: Nadere uitwerking tot in de benodigde detaillering leidt tot een passend risiconiveau

Vereiste maatregelen? Wij verkennen de mogelijkheden

Soms zijn er maatregelen in de bodem noodzakelijk om een project mogelijk te maken. Een grondkering kan met een damwand of juist een gewapende grondconstructie worden uitgevoerd, een ophoging kan uitgevoerd zijn met lichtgewicht materialen, zoals Bims en EPS, of als paalmatras.

Lees meer: Vereiste maatregelen? Wij verkennen de mogelijkheden

Uitwerken van een zorgvuldige veldwerkstrategie

Afhankelijk van de fase waarin een project zich bevind kienen wij een zorgvuldige veldwerkstrategie uit. Hierbij maken we zowel gebruik van openbaar beschikbare informatiebronnen zoals de AHN en het dinoloket maar ook ons eigen archief van projecten om eerst een inventarisatie te maken van bekende informatie. Aansluitend laten wij een doelgericht veldonderzoek uitvoeren voor het verkrijgen van resterende gegevens om tot een doelmatig advies te kunnen komen.

Lees meer: Uitwerken van een zorgvuldige veldwerkstrategie