Ga direct naar de inhoud.

Waalpartners klimt op CO2-prestatieladder naar niveau 3

Onze activiteiten en de middelen die hiervoor nodig zijn, kunnen milieurisico's met zich meebrengen. Daar zijn we ons bewust van. Bovendien volgen we nauwgezet de ontwikkelingen op dit gebied. Waar mogelijk laten we ons bijscholen of nemen we actief deel aan milieu-initiatieven.

Met het behalen van het CO2-Bewust certificaat niveau 3 laten we zien hoe we onze energiestromen monitoren en er efficiënt en effectief mee omgaan. Onze ambitie is het totaalgebruik elk jaar te reduceren. Het registreren en monitoren van energiestromen is een continu-activiteit: in juli 2015 is de eerste tussentijdse audit om onze CO2-prestaties aan te tonen.

Convenant 'Bereikbaar Haaglanden'
Eind 2014 hebben we opnieuw onze handtekening gezet onder het convenant ‘Bereikbaar Haaglanden’. Hieraan nemen inmiddels ruim 70 bedrijven deel, die zich inzetten om de CO2-reductie te bevorderen. Bert Tameling is per 1 januari 2015 ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden geworden.

« terug