Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Convenantproject: beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren?

M4H Rotterdam, een gebied in transformatie. Van haven naar stad! Groot onderhoud staat gepland voor de Lekstraat en de IJsselstraat. Hierbij worden wegen en riool vervangen. Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam zijn aan de slag gegaan om het ontwerp op te stellen. Als uitkomst van Ambitieweb Duurzaam GWW zijn onderzoeksvragen geformuleerd waarvoor een expertteam uit de Kring Rotterdam is samengesteld.

Lees meer: Convenantproject: beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren?

Waalpartners kiest voor groene stroom

Ook al is het jaar pas net begonnen, 2020 wordt sowieso een groen jaar voor Waalpartners. Door over te gaan op het gebruik van groene Nederlandse windstroom verkleinen wij onze CO2-footprint jaarlijks met circa 80 ton CO2.

Lees meer: Waalpartners kiest voor groene stroom

Waalpartners ondertekent raamovereenkomst gemeente Delft

Waalpartners verzorgt de komende jaren de civieltechnische ingenieursdiensten voor gemeente Delft. Op 20 februari 2020 werden in Delft de handtekeningen gezet onder de raamovereenkomst. Het officiële moment op het stadskantoor van Delft was de feestelijke afsluiting van een succesvolle aanbestedingsprocedure. Deze procedure bestond, naast het afprijzen van een fictief infra-project, in hoofdlijnen uit het schrijven van een uitgebreid Plan van Aanpak en het voeren van een matchgesprek voor de beoordelingscommissie. Zowel het Plan van Aanpak als het matchgesprek van Waalpartners zijn door gemeente Delft als zeer goed beoordeeld.

Lees meer: Waalpartners ondertekent raamovereenkomst gemeente Delft

Bedrijfsontwikkeling Nieuw Reijerwaard heeft uitstekende vernieuwde ontsluiting

In het voorjaar van 2020 wordt de realisatie van de verbindingsweg van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard afgerond met het planten van bomen en rood asfalteren van de fietspaden. De verbindingsweg betreft een reconstructie van een bestaand wegvak van circa 1.300 meter met 2x1 rijstrook buiten de bebouwde kom naar een weg binnen de bebouwde kom.

Lees meer: Bedrijfsontwikkeling Nieuw Reijerwaard heeft uitstekende vernieuwde ontsluiting

Hooigracht Leiden op de schop

De herinrichting van de Hooigracht maakt onderdeel uit van ‘Centrumroute fase 2’ die loopt van Station Lammenschans naar Station Leiden Centraal. Deze route wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Bij deze herinrichting wordt veel aandacht besteed aan het inpassen van betrouwbaar Hoogwaardig Openbaar Vervoer, het verminderen van doorgaand autoverkeer, het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Lees meer: Hooigracht Leiden op de schop

Grote winst voor waterberging en ecologische structuur in Vroondaal Den Haag

Onlangs is een overeenkomst gesloten tussen Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal en Hoogheemraadschap van Delfland inzake de waterhuishouding en ontwikkelopgave in Vroondaal plandeel Zuid 2. Samen met Gemeente Den Haag zijn hierbij afspraken gemaakt over een klimaatadaptieve en robuuste inrichting van het plangebied. Onder andere door het verleggen van waterkeringen en het reconstrueren en ontwikkelen van waterbergingen in combinatie met nieuwe ecologische waternatuur in de zogeheten ‘Witte Vlek’.

Lees meer: Grote winst voor waterberging en ecologische structuur in Vroondaal Den Haag

Samenwerking Haagse Hogeschool en Waalpartners

Al jaren werkt Waalpartners samen met de opleiding Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool als het gaat om stage- en afstudeermogelijkheden en onze deelname aan de beroepenveldcommissie. Sinds kort zijn we als ingenieursbureau ook actief binnen het reguliere lesprogramma door het geven van gastcolleges aan studenten. Collega Birrutte Samekto begeleidt op dit moment de 1e jaars studenten bij hun opdracht om een nieuwe woonwijk te ontwerpen.

Lees meer: Samenwerking Haagse Hogeschool en Waalpartners

Fijne feestdagen & een spetterend 2020

Uitdagende projecten, bijzonder mooie momenten en nieuwe kansen dit jaar!
Waalpartners wenst iedereen fijne feestdagen & een spetterend 2020!

Wij zijn gesloten van woensdag 25 t/m 27 december 2019 en woensdag 1 januari!

Tot in 2020!

Lees meer: Fijne feestdagen & een spetterend 2020

Postbus Waalpartners is per mei 2019 vervallen

Er wordt steeds meer informatie verstuurd via de digitale snelweg. Dat merken wij onder andere door een sterke afname van fysieke post. Om deze reden hebben wij besloten om onze postbus met ingang van mei 2019 op te zeggen. Omdat we natuurlijk graag uw post willen blijven ontvangen, verzoeken wij u om uw administratie zo spoedig mogelijk aan te passen.

Lees meer: Postbus Waalpartners is per mei 2019 vervallen

Waalpartners ondertekent raamovereenkomst gemeente Westland

Waalpartners verzorgt de komende jaren de civieltechnische advies- en ingenieursdiensten voor gemeente Westland. Op 1 maart 2019 zetten algemeen directeur Eric Bom en raamcontractmanager Erik van der Aart hun handtekening onder de overeenkomst. Het officiële moment was de afsluiting van een succesvolle aanbestedingsprocedure. Deze procedure bestond in hoofdlijnen uit het schrijven van een uitgebreid Plan van Aanpak en het verzorgen van een presentatie voor de beoordelingscommissie. Zowel het Plan van Aanpak als de presentatie van Waalpartners zijn door gemeente Westland als zeer goed beoordeeld.

Lees meer: Waalpartners ondertekent raamovereenkomst gemeente Westland

Pagina nummers