Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Waalpartners, Den Boer CCI en Geonius tekenen voor zesjarige samenwerking met vier Waterschappen

Aansluitend op het ondertekenen van de vier Raamovereenkomsten voor Integrale technische adviesdiensten voor waterbouwkundige kunstwerken met Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is afgelopen week de samenwerking tussen de beide contractmanagementteams gestart met een eerste online kennismaking.

Lees meer: Waalpartners, Den Boer CCI en Geonius tekenen voor zesjarige samenwerking met vier Waterschappen

Woningbouwlocatie De Horn in Rijnsburg

Op woningbouwlocatie De Horn in Rijnsburg vinden momenteel de afrondende uitvoeringswerkzaamheden plaats aan de openbare ruimte van deelfase Vliet en het Merovechpark. Dit park is gesitueerd op een bijzondere archeologische vindplaats. Nu de afronding van het werk nadert, wordt het ontwerp en daarmee een stukje verbeelding van de rijke historie mooi zichtbaar.

Lees meer: Woningbouwlocatie De Horn in Rijnsburg

Het recreatief transferium van Sassenheim is compleet

In gemeente Teylingen wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een passantenhaven bij het treinstation Sassenheim. De passantenhaven wordt aangelegd vanuit het programma Leidse Ommelanden met medefinanciering vanuit Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland. In dit programma werken provincie Zuid-Holland en regiogemeenten samen aan duurzame stad- en landverbindingen en aantrekkelijke recreatieve routes.

Lees meer: Het recreatief transferium van Sassenheim is compleet

Maatregelen tegen verspreiding Coronavirus (COVID-19)

Vreemd, onwerkelijk, spannend en vooral uitdagend. In de eerste plaats hopen wij dat jullie gezond zijn en blijven. Hoewel de zon buiten schijnt, voelt het als een zonnebril met een lelijke filter… Waalpartners civil engineering werkt met volle kracht verder. We merken gelukkig dat onze opdrachtgevers en projectpartners dit ook doen.

Lees meer: Maatregelen tegen verspreiding Coronavirus (COVID-19)

Convenantproject: beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren?

M4H Rotterdam, een gebied in transformatie. Van haven naar stad! Groot onderhoud staat gepland voor de Lekstraat en de IJsselstraat. Hierbij worden wegen en riool vervangen. Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam zijn aan de slag gegaan om het ontwerp op te stellen. Als uitkomst van Ambitieweb Duurzaam GWW zijn onderzoeksvragen geformuleerd waarvoor een expertteam uit de Kring Rotterdam is samengesteld.

Lees meer: Convenantproject: beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren?

Waalpartners kiest voor groene stroom

Ook al is het jaar pas net begonnen, 2020 wordt sowieso een groen jaar voor Waalpartners. Door over te gaan op het gebruik van groene Nederlandse windstroom verkleinen wij onze CO2-footprint jaarlijks met circa 80 ton CO2.

Lees meer: Waalpartners kiest voor groene stroom

Waalpartners ondertekent raamovereenkomst gemeente Delft

Waalpartners verzorgt de komende jaren de civieltechnische ingenieursdiensten voor gemeente Delft. Op 20 februari 2020 werden in Delft de handtekeningen gezet onder de raamovereenkomst. Het officiële moment op het stadskantoor van Delft was de feestelijke afsluiting van een succesvolle aanbestedingsprocedure. Deze procedure bestond, naast het afprijzen van een fictief infra-project, in hoofdlijnen uit het schrijven van een uitgebreid Plan van Aanpak en het voeren van een matchgesprek voor de beoordelingscommissie. Zowel het Plan van Aanpak als het matchgesprek van Waalpartners zijn door gemeente Delft als zeer goed beoordeeld.

Lees meer: Waalpartners ondertekent raamovereenkomst gemeente Delft

Bedrijfsontwikkeling Nieuw Reijerwaard heeft uitstekende vernieuwde ontsluiting

In het voorjaar van 2020 wordt de realisatie van de verbindingsweg van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard afgerond met het planten van bomen en rood asfalteren van de fietspaden. De verbindingsweg betreft een reconstructie van een bestaand wegvak van circa 1.300 meter met 2x1 rijstrook buiten de bebouwde kom naar een weg binnen de bebouwde kom.

Lees meer: Bedrijfsontwikkeling Nieuw Reijerwaard heeft uitstekende vernieuwde ontsluiting

Hooigracht Leiden op de schop

De herinrichting van de Hooigracht maakt onderdeel uit van ‘Centrumroute fase 2’ die loopt van Station Lammenschans naar Station Leiden Centraal. Deze route wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Bij deze herinrichting wordt veel aandacht besteed aan het inpassen van betrouwbaar Hoogwaardig Openbaar Vervoer, het verminderen van doorgaand autoverkeer, het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Lees meer: Hooigracht Leiden op de schop

Grote winst voor waterberging en ecologische structuur in Vroondaal Den Haag

Onlangs is een overeenkomst gesloten tussen Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal en Hoogheemraadschap van Delfland inzake de waterhuishouding en ontwikkelopgave in Vroondaal plandeel Zuid 2. Samen met Gemeente Den Haag zijn hierbij afspraken gemaakt over een klimaatadaptieve en robuuste inrichting van het plangebied. Onder andere door het verleggen van waterkeringen en het reconstrueren en ontwikkelen van waterbergingen in combinatie met nieuwe ecologische waternatuur in de zogeheten ‘Witte Vlek’.

Lees meer: Grote winst voor waterberging en ecologische structuur in Vroondaal Den Haag

Pagina nummers