Ga direct naar de inhoud.

Veel ervaring in contracten en aanbestedingen

De afgelopen jaren is er veel veranderd in aanbesteden en contracteren. Het aanbod in contractvormen is veel groter geworden. Zo kunt u als opdrachtgever kiezen voor een contract dat geschikt is voor uw project. Bij een integraal bureau als Waalpartners zijn contracten en aanbestedingen aan de orde van de dag. 

We hebben een sterk team dat RAW-contracten van hoge kwaliteit voor u kan opstellen. Daar staan we om bekend. Raamovereenkomsten (voorheen OMOP) en beeldbestekken horen daarbij. Ook zijn we een gedreven partner als het gaat om de ontwikkeling richting de geïntegreerde contracten volgens de UAV-gc. Als één van de weinige ingenieursbureaus in Nederland hebben we ruime praktijkervaring met complexe hybride contracten. We stellen vraagspecificaties, selectie- en gunningsleidraden op. Al naar gelang de vraag en de complexiteit van het project in relatie tot de omgeving passen we ook systems engineering toe. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld Relatics als tool.

Aanbestedingen maken we dagelijks mee. We doen mee én verzorgen aanbestedingen conform ARW 2016 voor opdrachtgevers. Ook zijn we inzetbaar als adviseur in EMVI-criteria en zijn we een bekend gezicht in beoordelingscommissies.

Waalpartners is u graag van dienst met:

  • RAW-contracten (bestek, OMOP, beeld- en prestatiebestek)
  • Geïntegreerde contracten (UAV-gc)
  • Hybride contracten
  • Raamcontracten
  • Selectie- en gunningsleidraad
  • Vraagspecificaties
  • Systems engineering (SE)
  • EMVI-beoordelingen
  • Aanbestedingen op basis van ARW 2016

« terug