Ga direct naar de inhoud.

Woningbouwlocatie De Horn in Rijnsburg

Op woningbouwlocatie De Horn in Rijnsburg vinden momenteel de afrondende uitvoeringswerkzaamheden plaats aan de openbare ruimte van deelfase Vliet en het Merovechpark. Dit park is gesitueerd op een bijzondere archeologische vindplaats. Nu de afronding van het werk nadert, wordt het ontwerp en daarmee een stukje verbeelding van de rijke historie mooi zichtbaar.

Waalpartners heeft in opdracht van gemeente Katwijk de ontwerp- en contractuitwerking verzorgd voor de woningbouwlocatie en het park. Het parkontwerp met de archeologische uitwerking is verzorgd in nauwe samenwerking met Parklaan landschapsarchitecten, GEO2 Engineering en archeoloog Peter Jongste. Gezamenlijk hebben wij in relatief korte tijd de monumentenvergunning kunnen verkrijgen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De uitvoering van het bouw- en woonrijp maken is in handen van AW Vessies Infra.

Onderdeel van de locatie is tevens de realisatie van 5 verkeersbruggen en een voetgangersbrug welke in UAVgc door ons zijn voorbereid en aanbesteed. De realisatie hiervan is in handen van respectievelijk Kroes Aannemingsbedrijf en Haasnoot Bruggen.

Over de rijke geschiedenis van de plek, de vondsten en de uitwerking van het parkontwerp heeft gemeente Katwijk een mooi artikel gepubliceerd: https://extra.katwijk.nl/projecten/merovechpark

« terug