Ga direct naar de inhoud.

Het recreatief transferium van Sassenheim is compleet

In gemeente Teylingen wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een passantenhaven bij het treinstation Sassenheim. De passantenhaven wordt aangelegd vanuit het programma Leidse Ommelanden met medefinanciering vanuit Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland. In dit programma werken provincie Zuid-Holland en regiogemeenten samen aan duurzame stad- en landverbindingen en aantrekkelijke recreatieve routes.

De passantenhaven completeert het recreatief transferium bij het treinstation Sassenheim. Vanuit de haven, gelegen aan de Zandsloot, is er een directe vaarverbinding met de Kagerplassen en Leiden. Passanten kunnen hier gebracht en gehaald worden vanaf het station. De haven omvat 14 ligplaatsen voor lage boten en sloepen. De boten mogen hier enkele uren liggen (Kiss & Sail).

Waalpartners heeft de civieltechnische werkvoorbereiding van het plan verzorgd inclusief de engineering van de steigerconstructie en de nieuwe boezemkade, het uitvoeren van de conditionerende onderzoeken en het opstellen van het uitvoeringscontract. De uitvoering van het werk is na de zomer van 2019 aanbesteed en wordt verzorgd door AHCO Weg- en Waterbouw uit Lisse. Waalpartners begeleidt namens de opdrachtgever de uitvoering van het werk.

Naar verwachting kan de haven in de zomer van 2020 in gebruik worden genomen.

« terug