Ga direct naar de inhoud.

Convenantproject: beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren?

M4H Rotterdam, een gebied in transformatie. Van haven naar stad! Groot onderhoud staat gepland voor de Lekstraat en de IJsselstraat. Hierbij worden wegen en riool vervangen. Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam zijn aan de slag gegaan om het ontwerp op te stellen. Als uitkomst van Ambitieweb Duurzaam GWW zijn onderzoeksvragen geformuleerd waarvoor een expertteam uit de Kring Rotterdam is samengesteld.

Het project Lekstraat/IJsselstraat is een van de pilotprojecten van Stichting RondomGWW. Samenwerken en vroegtijdig expertise uit de markt bij een project betrekken is het gedachtengoed dat hiermee concreet gemaakt wordt. Het expertteam, bestaande uit Verheij Infra, A.C. de Groot en Waalpartners civil engineering, pakt in een aantal sessies samen met de projectgroep enthousiast de onderdelen duurzaamheid & circulariteit, rioolvervanging, inpassing spoorbaan én de fasering op.

Namens Waalpartners maakt Eric Bom onderdeel uit van het expertteam. Na enkele sessies met de projectgroep concludeert hij: “Vanuit de projectgroep is oprechte interesse in deze manier van werken. Er wordt geluisterd naar de praktische benadering van de markt. De gesprekken zijn open en ook kritische vragen worden gewoon gesteld én beantwoord! Veel ontwerpkeuzes worden bevestigd. Andere voorstellen vanuit het expertteam geven een beter inzicht en worden overgenomen door de projectgroep. Uiteindelijk wordt de vraag die straks tijdens een aanbesteding aan de markt gesteld wordt écht beter. Dit gaat ongetwijfeld een beter projectresultaat tot gevolg hebben!".

Kortom: Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!

Stichting Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB-bedrijven uit de omgeving van Rotterdam en Dordrecht. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten en met de gemeente Dordrecht een intentieovereenkomst. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van beide gemeenten. Waalpartners is actief lid van de kring Rotterdam.

« terug