Ga direct naar de inhoud.

Ontwikkeling woongebieden Waelpark

Voor Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland verzorgt Waalpartners al een aantal jaren de civieltechnische advisering voor de ontwikkeling van Waelpark te ‘s-Gravenzande. Na de deelgebieden Dijckerwaal en Rijnvaart wordt nu het deelgebied Waelplas ontwikkelt. Dit deelgebied is het meest noordelijke gedeelte van het plan en is gelegen langs de Rijnvaartweg, Maesemundeweg en Poelmolenweg.

Waalpartners verzorgt de civieltechnische voorbereiding voor diverse onderdelen van deze ontwikkeling met circa 84 woningen. Naast de welbekende onderdelen, voorbelastingen en bouw- en woonrijp maken van het voormalig glastuinbouwgebied, geeft dit project een extra uitdaging door het engineeren van een omlegging van de waterkering in combinatie met een hogedruk gasleiding.

Aangezien de deelgebieden Rijnvaart en Waelplas in ontwikkeling zijn, is Waalpartners tevens gevraagd om de reconstructie van de aanliggende Rijnvaartweg uit te werken. Deze ontsluitingsweg zal gereconstrueerd worden naar een 50 km weg. Daarbij zal de komgrens verplaatst worden naar de Baakwoning.

Doordat de reconstructie en de ontwikkeling Waelplas en Rijnvaart verschillende raakvlakken hebben (o.a. planning en fasering) geeft dit mogelijkheden om onderdelen gecombineerd uit te voeren. Daarbij valt te denken aan onderzoeken, vergunningen en contracten. Waalpartners heeft daar een adviserende en uitvoerende rol in.

« terug