Ga direct naar de inhoud.

Projecten van Waalpartners

SDU-locatie Binckhorst

Waalpartners ondersteunt Binck Zuid bij de civieltechnische engineering van de ontwikkeling van Binck Eiland in Den Haag. Op de locatie van het voormalige SDU uitgevers worden ca. 48 grondgebonden woningen en 170 appartementen gerealiseerd.

Lees meer: SDU-locatie Binckhorst

Oostelijke Randweg De Lier

Voor de gemeente Westland verzorgt Waalpartners sinds 2016 de totale voorbereiding van de aanleg van de nieuwe Oostelijke Randweg te De Lier. Van het inventariseren en het uitvoeren van onderzoeken tot aan het civieltechnisch uitwerken van het DO, en het opstellen van het RAW-bestek voor de voorbelastingsfase en het Hybride-contract (UAV-GC) voor de realisatie van de kunstwerken, wegen en overige inrichting.

Lees meer: Oostelijke Randweg De Lier

Woningbouwlocatie Vroondaal te Den Haag

Vanaf de start van het project Vroondaal in 2002 is Waalpartners actief met het civieltechnisch advieswerk voor deze schitterende woningbouwlocatie en directe omgeving op de grens van Den Haag en Westland.

Lees meer: Woningbouwlocatie Vroondaal te Den Haag

Civieltechnische projectleiding Project Locatie Valkenburg

In opdracht van Project Locatie Valkenburg verzorgt Waalpartners sinds medio 2011 de civieltechnische projectleiding binnen het projectbureau in het kader van de ontwikkeling van voormalig Vliegkamp Valkenburg.

Lees meer: Civieltechnische projectleiding Project Locatie Valkenburg

P+R busstation Heinenoord

Provincie Zuid-Holland wil een definitieve P+R locatie realiseren grenzend aan het busstation Heinenoord. Waalpartners is, binnen de combinatie 3P, gevraagd hiervoor de civieltechnische uitwerking te verzorgen.

Lees meer: P+R busstation Heinenoord

Groot Onderhoud N467B

Voor Provincie Zuid-Holland verzorgt Waalpartners, onder de vlag van combinatie 3P, de volledige civieltechnische engineering en uitvoeringsbegeleiding van het groot onderhoud N467b tussen Naaldwijk en 's-Gravenzande.

Lees meer: Groot Onderhoud N467B

HOV-Teylingen

De busverbinding Noordwijk – Schiphol wordt omgevormd tot een hoogwaardige busverbinding. Hoogwaardig wil in dit geval zeggen: snel, comfortabel, frequent en betrouwbaar openbaar vervoer. Waalpartners mag voor dit project de civieltechnische voorbereiding verzorgen.

Lees meer: HOV-Teylingen

Knooppunt Voorschoten

Waalpartners verzorgt voor de gemeente Voorschoten het verkeerstechnisch ontwerp alsmede de contractvorming en aanbestedingsbegeleiding ten behoeve van een verbeterde doorstroming door het centrum van Voorschoten.

Lees meer: Knooppunt Voorschoten

Bouw en Woonrijp maken De Horn te Rijnsburg

Waalpartners ondersteunt sinds 2016 gemeente Katwijk bij het bouw- en woonrijp maken van bouwplan De Horn te Rijnsburg. Op deze locatie wordt de komende jaren nieuwbouw gerealiseerd door BPD.

Lees meer: Bouw en Woonrijp maken De Horn te Rijnsburg

N207 buscorridor

Provincie Zuid-Holland heeft als doel gesteld de doorstroming op de corridor N207 Alphen aan den Rijn - Schiphol te verbeteren. Het noodzakelijke groot onderhoud wordt hierin meegenomen. Ook zijn twee grote verkeersbruggen (over de Drecht en de Leidschevaart) en een aantal kleinere kunstwerken zoals duikers, en (vee)tunnels vervangen. Gezien de slecht draagkrachtige ondergrond zijn diverse geotechnische constructies toegepast. Het betreft niet alleen voorbelastingen, maar ook een paalmatras, evenwichtsconstructies, damwanden en ophogingen met gewapende grond.

Lees meer: N207 buscorridor

Pagina nummers