Ga direct naar de inhoud.

Projecten van Waalpartners

Haags Buiten

Op het terrein van het voormalig volkstuincomplex aan de Leyweg in Den Haag zal de woonwijk Haags Buiten ontwikkeld worden, een toekomstige woonwijk nabij het centrum met een duurzaam karakter.

Lees meer: Haags Buiten

SDU-locatie Binckhorst

Waalpartners ondersteunt Binck Zuid bij de civieltechnische engineering van de ontwikkeling van Binck Eiland in Den Haag. Op de locatie van het voormalige SDU uitgevers worden ca. 48 grondgebonden woningen en 170 appartementen gerealiseerd.

Lees meer: SDU-locatie Binckhorst

Civieltechnische projectleiding Project Locatie Valkenburg

In opdracht van Project Locatie Valkenburg verzorgt Waalpartners sinds medio 2011 de civieltechnische projectleiding binnen het projectbureau in het kader van de ontwikkeling van voormalig Vliegkamp Valkenburg.

Lees meer: Civieltechnische projectleiding Project Locatie Valkenburg

Bouw en Woonrijp maken De Horn te Rijnsburg

Waalpartners ondersteunt sinds 2016 gemeente Katwijk bij het bouw- en woonrijp maken van bouwplan De Horn te Rijnsburg. Op deze locatie wordt de komende jaren nieuwbouw gerealiseerd door BPD.

Lees meer: Bouw en Woonrijp maken De Horn te Rijnsburg

Uitvoeren van voorlopige en definitieve kadastrale splitsingen

Als er in een gebied kadastrale wijzigingen uitgevoerd dienen te worden, bijvoorbeeld als gevolg van kavelruil of de uitgifte van bedrijfs- of woningbouwpercelen, kan Waalpartners samen met een door de opdrachtgever geselecteerd notariskantoor de vorming van de nieuwe kadastrale grenzen en percelen bij het Kadaster verzorgen.

Lees meer: Uitvoeren van voorlopige en definitieve kadastrale splitsingen

Hefkwartier

Op de Kop van Zuid in Rotterdam worden door Dura Vermeer en AM 135 eengezinswoningen en 120 appartementen ontwikkeld. Waalpartners verzorgt hier de volledige civieltechnische voorbereiding en -begeleiding van de uitvoering.

Lees meer: Hefkwartier

Poelzone

Waalpartners heeft de engineering verzorgt voor de realisatie van een uniek natuurgebied tussen Monster en 's-Gravenzande.

Lees meer: Poelzone

Woningbouwlocatie Woerdblok te Naaldwijk

Vanaf de start van het project in 2002 is Waalpartners actief met het civieltechnisch projectmanagement, de technische engineering en uitvoeringsbegeleiding voor deze woningbouwlocatie van 36 hectare inclusief de aansluitende infrastructuur zijnde een rotonde, T-kruising en externe persleiding.

Lees meer: Woningbouwlocatie Woerdblok te Naaldwijk

Waelpark

Waelpark, de transitie van ca. 65 ha oud glastuinbouwgebied naar 1200 woningen gecombineerd met een ecologische zone.

Lees meer: Waelpark

Bedrijvenpark Hoeksche Waard

Engineering van een ca. 80 ha. groot regionaal bedrijventerrein.

Lees meer: Bedrijvenpark Hoeksche Waard

Pagina nummers