Ga direct naar de inhoud.

Zelling in Nieuwerkerk a/d IJssel

Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas en Synchroon
Uitvoeringsperiode: 2019 - heden

Aan de oevers van de Hollandsche IJssel aan de Groenendijk en Kortenoord verrijst een nieuwe woonbuurt met 60 woningen. Hiervoor wordt de voormalige bedrijfslocatie Zelling Onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel getransformeerd tot een bijzonder woon- en verblijfsgebied.

Het plan voor herontwikkeling van de Zelling Onderneming bestaat uit een mix van woningen en een appartementsgebouw, mét vrij uitzicht over de Hollandsche IJssel. Langs deze rivier komt een openbaar toegankelijk uitkijkpunt en worden tevens wandelpaden aangelegd waarmee de verbinding van Nieuwerkerk met de IJssel wordt versterkt. Aan de dijkzijde is ruimte gecreëerd voor een royaal en publiek toegankelijk park.

Het bouwen op de voormalige bedrijfslocatie is niet vanzelf tot stand gekomen. Gemeente Zuidplas en Synchroon hebben er voor gezorgd dat het nieuwbouwproject langs de Hollandse IJssel de afgelopen jaren vorm mocht krijgen. Er zijn veel technische, milieukundige en financiële uitdagingen getrotseerd.

Voordat de woningbouw kan starten wordt er momenteel gewerkt aan het slopen van de oude bedrijfspanden, realiseren van de nieuwe oeverconstructie, bodem saneren, aanpassen van de primaire waterkering en aanbrengen van een voorbelasting. Deze locatie is het laatste onderdeel uit van het project ‘Hollandsche IJssel, schoner, mooier’. Een project waarbij de rivier is gebaggerd en gesaneerd. Ook zijn meerdere zellingen opgeknapt of herontwikkeld met als doel om de Hollandsche IJssel en omgeving kwalitatief te verbeteren.

Daarnaast zijn er voor de engineering van de nieuwe oeverconstructie uitdagingen, waarvoor Waalpartners graag haar expertise heeft ingezet. Zowel de hoogteverschillen tussen de IJssel en de waterkering, de zo ver landinwaarts nog aardige invloed van getijde en de veiligheidsvoorschriften in verband met aanvaarrisico’s voor binnenvaartschepen in de buitenbocht van de rivier waren pittige ingrediënten voor de uitwerking van de constructie.

Onder contractmanagement van Waalpartners en milieukundige begeleiding van ATKB is aannemerscombinatie Martens en Van Oord / De Klerk inmiddels gestart met de realisatie van het UAVgc contract voor bovengenoemde werkzaamheden. Naar verwachting kan de woningbouw op deze unieke woonplek aan de Hollandse IJssel medio 2021 beginnen.

« terug