Ga direct naar de inhoud.

Tender Realisatie Randweg Tricht

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Van Wijk Nieuwegein
Uitvoeringsperiode: 11-2019 tot 01-2020 

Voor de inschrijving op het project 'Realisatie Randweg Tricht' is Waalpartners door aannemersbedrijf Van Wijk Nieuwegein gevraagd om expertise in te brengen in de tenderfase.

Het project is onderdeel van het tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen. Door de toename van spoorvervoer wordt het spoor en het NS-station in Geldermalsen aangepast en worden spoorwegovergangen door ProRail vervangen.Omdat de nieuwe kunstwerken in Tricht een hoogtebeperking hebben, wordt om het dorp heen een 2 kilometer lange rondweg gerealiseerd inclusief een spoorkruising middels een nieuwe onderdoorgang.

Waalpartners is de tenderfase gestart met het analyseren van de uiteenlopende technische- en proceseisen en het vaststellen van de onderlinge verbanden en raakvlakken. Zo moest bijvoorbeeld rekening worden gehouden met lokale fruittreinen en dienden er fruitvriendelijk drempels toegepast te worden. Op basis van de verkregen inzichten zijn de contractdocumenten door ons nader uitgewerkt tot een 3D-wegontwerp. Hiermee konden we onder andere de grondbalans optimaliseren.Daarnaast is er voor de weginfrastructuur kwantitatief inzicht verschaft voor het opzetten van de calculatie. Tot slot heeft Waalpartners de milieueffecten van de aangeboden ontwerpoplossing bepaald aan de hand van een milieukostenindicator (MKI-waarde).

Aannemersbedrijf Van Wijk Nieuwegein is de winnende inschrijver in deze aanbestedingsprocedure geworden. Vanaf medio 2020 zal de uitvoering van het werk aanvangen.

« terug