Ga direct naar de inhoud.

Rotonde N211-Zwartendijk-Molenweg te Monster

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Uitvoeringsperiode: 12-2019 - 2021

De kruising Zwartendijk/Molenweg op de N211 in Monster was een decor van wegwerkzaamheden. Wie er langs reed zag één groot bouwterrein. Op deze plek werd tot 2021 een turborotonde gebouwd. Voorafgaand aan de realisatie heeft Waalpartners in samenwerking met provincie Zuid-Holland gewerkt aan het ontwerp en de voorbereidingen. In de uitvoering heeft Waalpartners samen met de provincie de realisatie begeleid.

Complexe opdracht
“Dit project was van ontwerp tot en met uitvoering een complexe opdracht met veel uitdagingen. Onze gebiedskennis van de omgeving Westland en ervaring met gelijksoortige infrastructurele projecten voor provincie Zuid-Holland gaf ons daarbij veel voordelen”, vertelt Mike van Uffelen, projectleider van Waalpartners. “Bijvoorbeeld om de verschillende belangen te begrijpen en de juiste contactpersonen en beheerders te betrekken”. De kruising lag namelijk vol met kabels en leidingen van verschillende netbeheerders.

In het gebied aansluitend op de kruising voerde ook het Hoogheemraadschap van Delfland in dezelfde periode werkzaamheden uit langs de watergang. De combinatie van deze werkzaamheden in één afsluiting zorgde voor beperking van hinder voor de omgeving en de weggebruikers. Dit was een aanvullende opdracht die Waalpartners ook invulde. Het maakte de uitvoering iets complexer, maar het was mooi dat ook hier de kennis binnen het projectteam beschikbaar bleef.

De N211 vormt een belangrijke verbinding voor verkeer in de omgeving. Een totale wegafsluiting is dan geen optie. Voor het verleggen van alle kabels en leidingen zijn wegafsluitingen echter wel noodzakelijk. De uitdaging is om met alle tegengestelde belangen toch een veilige en werkbare situatie te creëren. Het behoud van de verkeersdoorstroming speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom is er gekozen voor een gefaseerde aanpak met alleen enkele weekend en nachtafsluitingen.

Bij Waalpartners houden we van complexe opdrachten. We pakken dit integraal aan vanaf voorbereiding tot en met de bouwbegeleiding. Wat de sleutel tot een succesvol project is? Van Uffelen: “Wat ons betreft vormt een goede en effectieve samenwerking met alle betrokkenen hiervoor de basis. En vooral ook het behoud van kennis binnen het projectteam tot aan het einde van het project”.

Afstemmen belangen en hinder beperken
De bouw van een turborotonde kan redelijk snel. Wat het hier complex maakte, is de situatie onder de grond. Vooraf zijn de ligging van veel kabels en leidingen wel bekend. We komen in ieder project helaas ook onbekende netwerken tegen. Op sommige plaatsen liggen bijvoorbeeld ontzettend veel kabels en leidingen, waardoor er beperkte werkruimte is. Om de kabels en leidingen te verleggen naar een plek langs de nieuwe rotonde is goede afstemming nodig. In de periode van voorbereiding is met alle belanghebbenden, zoals netbeheerders, bedrijven en bewoners in de omgeving gesproken. Aan de hand van de afspraken en aandachtspunten is samen met de netbeheerders een fasering bepaald die de minste hinder oplevert.

Keuze aannemer
Om een aannemer te contracteren zijn vooraf de uitgangspunten en voorwaarden bepaald voor het bouwen van de rotonde. Er zijn verschillende contractvormen mogelijk. In dit geval was een traditioneel RAW-bestek het meest efficiënt. Het bestek is door Waalpartners opgesteld. Waalpartners heeft samen met de afdeling inkoop van provincie Zuid-Holland ook de aanbesteding verzorgd. Hierbij is gegund op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV). Waarbij planning en fasering, hinderbeperking en risicobeheersing als EMVI criteria zijn gehanteerd.

Project in uitvoering
Mike van Uffelen kijkt met plezier terug op de afgelopen periode: “We hebben hard gewerkt aan het ontwerp op papier. Nu is het tijd voor de daadwerkelijke aanleg. Het is ontzettend leuk om ook mee te werken aan het eindresultaat”. Waalpartners ondersteunt provincie Zuid-Holland door het begeleiden van de uitvoering buiten. Waalpartners ondersteunt de directievoerder van de provincie met de inzet van een ervaren toezichthouder en medewerkers die vanuit de voorbereiding meewerken als ‘back-office’. Hierdoor blijft de kennis en informatie over knelpunten en belangrijke keuzes binnen het projectteam beschikbaar.

Bouwen in twee delen
De aanleg van de turborotonde gebeurde in twee delen. In de eerste fase is de Zwartendijk afgesloten voor verkeer. Toen we de tweede helft van de rotonde bouwde was er geen auto- en vrachtverkeer op de Molenweg mogelijk. De hinder voor doorgaand verkeer bleef beperkt tot enkele nacht- en weekendafsluitingen. Dit was nodig voor het wijzigen van verkeerssituaties en het afbouwen van de rotonde.

Aansluitend waren er werkzaamheden aan de zijde van de Zwartendijk. In februari 2021 waren de eerste contouren van de rotonde zichtbaar en begon de bouw aan de zijde van de Molenweg. 

« terug