Ga direct naar de inhoud.

Passantenhaven stations Sassenheim

OpdrachtgeverGemeente Teylingen
Uitvoeringsperiode: 2016 - heden

Met medefinanciering vanuit Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland, legt de gemeente Teylingen een passantenhaven aan bij het Station Sassenheim. De passantenhaven completeert het recreatief transferium bij het station Sassenheim. Vanuit de passantenhaven, gelegen aan de Zandsloot, is sprake van een directe vaarverbinding naar de Kagerplassen.

De passantenhaven omvat 14 ligplaatsen voor lage boten en sloepen. Passanten kunnen hier gebracht en gehaald worden vanaf het station. De boten mogen hier enkele uren liggen. 

Waalpartners werd in 2015 gevraagd om het verkennend ontwerp op te stellen en de haalbaarheid voor realisatie te onderzoeken. Die stap heeft geleid tot het voorlopig ontwerp waarin de wensen en eisen van de opdrachtgever en andere betrokken partijen zijn verwerkt. Op basis van de SSK systematiek zijn vervolgens de realisatiekosten geraamd, waarmee de financiële haalbaarheid is vastgesteld.

Vanaf 2018 verzorgt Waalpartners de civieltechnische uitwerking van het plan, inclusief de engineering van de steigerconstructie en de nieuwe boezemkade en het uitvoeren van de conditionerende onderzoeken. De engineering van dit werk omvat het geotechnisch ontwerp van de nieuwe boezemkade (zetting- en stabiliteitsanalyse, controle op piping en opbarsten en de stabiliteitsanalyse van de damwand) en het constructieve ontwerp van de steiger en de fundering.

Waalpartners heeft het plan uitgewerkt in het bestek, waarna het werk is aanbesteed. Ook de uitvoering van dit werk wordt door Waalpartners begeleidt.

In het voorjaar van 2020 wordt het werk naar verwachting opgeleverd en overgedragen aan de gemeente.

« terug