Ga direct naar de inhoud.

Nieuw Reijerwaard

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Uitvoeringsperiode: 2013 - heden

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 96 hectare agro-logistiek bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard op voormalig land- en glastuinbouwgrond. De locatie bevindt zich in de gemeente Ridderkerk, in de oksel van de rijkswegen A15/A16. Er wordt op het bedrijventerrein ingezet op duurzame en innovatie ontwikkeling met goede ontsluiting op verschillende infrastructurele aansluitingen. Het terrein sluit aan op het bestaande bedrijventerrein van Barendrecht waar o.a. de groenteveiling The Greenery gevestigd is.

Waalpartners verzorgt sinds 2013 het Voorlopig- en Definitief Ontwerp voor de civieltechnische uitwerking van het projectgebied en de reconstructie van de 1.300 meter lange verbindingsweg als hoofdverkeersader door het gebied.

Geotechnisch advies behoort ook tot de uitwerking door Waalpartners. Hier zijn voor alle fasen voorbelastingen berekend in combinatie met diverse zetting versnellende maatregelen (verticale drainage en horizontale vacuümdrainage in de vorm van IFCO). Als overgang tussen het bedrijventerrein en de bestaande lintbebouwing van de Rijkstraatweg is een grondwal gerealiseerd waar diverse geotechnische variantenstudies zijn uitgevoerd voor de opbouw en stabilisatie van het talud van de grondwal.

Aansluitend aan het ontwerpwerk zijn diverse contracten opgesteld voor o.a. de voorbelastingen en bouwrijpwerkzaamheden en zijn de bijbehorende aanbestedingsprocedures begeleid.

Vervolg terrein:
Het gebied is inmiddels voor een groot gedeelte bouwrijp gemaakt aan de hand van de contracten van Waalpartners. De eerste bedrijven vestigen zich momenteel op het terrein en in de komende jaren wordt het gebied verder ontwikkeld tot een duurzaam en innovatief bedrijventerrein. Waalpartners verzorgt hierbij de benodigde ontwerpuitwerking, contracten en civieltechnische ondersteuning.

Foto's: Boomerang Fotografie

« terug