Ga direct naar de inhoud.

N207 buscorridor

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Uitvoeringsperiode: 04-2011 tot 04-2021

Provincie Zuid-Holland heeft als doel gesteld de doorstroming op de corridor N207 Alphen aan den Rijn - Schiphol te verbeteren. Het noodzakelijke groot onderhoud wordt hierin meegenomen. Ook zijn twee grote verkeersbruggen (over de Drecht en de Leidschevaart) en een aantal kleinere kunstwerken zoals duikers, en (vee)tunnels vervangen. Gezien de slecht draagkrachtige ondergrond zijn diverse geotechnische constructies toegepast. Het betreft niet alleen voorbelastingen, maar ook een paalmatras, evenwichtsconstructies, damwanden en ophogingen met gewapende grond.

Waalpartners verzorgt als onderdeel van de combinatie 3P voor de trajectdelen 2, 3, 4 en 5 de gehele civieltechnische engineering van het wegendeel en contractvorming van het totale project. Voor de gehele corridor zijn diverse contracten (RAW en UAV-GC) opgesteld en aanbesteed. De hiervoor benodigde aanbestedingsprocedures (waaronder Europees niet-openbare procedures) zijn samen met de provinciale inkopers door Waalpartners verzorgd.

Ook is Waalpartners betrokken bij de uitvoeringsbegeleiding van het gehele project. Zowel in de vorm van directievoering en toezicht alsmede middels systeem gerichte contractbeheersing (SCB). 

« terug