Ga direct naar de inhoud.

Kadastraal splitsen

Opdrachtgever: Diverse projectontwikkelaars, corporaties, gemeentes en notariskantoren
Uitvoeringsperiode: niet van toepassing

Wilt u een deel van een kadastraal perceel verkopen? Dan kunt u het perceel vooraf door het Kadaster laten splitsen. Als een perceel voorlopig of definitief gesplitst moet worden verzorgt Waalpartners veelal in samenwerking met diverse notariskantoren waaronder Westport Notarissen het gehele proces om percelen te vormen bij het Kadaster. 

Het splitsen van percelen is onder andere noodzakelijk bij de verkoop van een deel van een perceel:

  • Een splitsing met voorlopige grenzen (GML): deze optie kan onder andere worden gebruikt als het niet mogelijk is om de grenzen in het terrein definitief aan te geven. Met deze voorlopige grenzen kan een perceel worden gevormd met een definitief perceelnummer. 
  • Een splitsing met definitieve grenzen: dit is alleen mogelijk als de nieuwe grenzen zichtbaar zijn in het terrein. Deze nieuwe grenzen kunnen worden gemeten en het perceel dat met deze gemeten grenzen wordt gevormd krijgt een perceelnummer en een definitieve grootte.

Optie één wordt veelal toegepast als er nog géén duidelijkheid is van de exacte vorm van het te splitsen perceel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een nog géén goedgekeurd verkavelingsplan. Het voordeel hierbij is dat de kosten beperkt zijn indien de grenzen wijzigen. Daarnaast kan dit op korte termijn worden georganiseerd en ontvangt de notaris direct de nieuwe perceelsnummers. De kosten van het Kadaster voor het voorlopig vormen van voorlopige grenzen bedraagt circa € 100,- per perceel naast onze kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Optie twee wordt meestal toegepast wanneer er voldoende tijd is, in ieder geval 20 werkdagen voor het Kadaster en minimaal 15 werkdagen voor het de voorbereidende werkzaamheden van Waalpartners en het passerende notariskantoor. Wel moet de nieuwe grens op het moment van het splitsen van het perceel zichtbaar zijn in het terrein en zodanig aan te wijzen. De kosten voor het Kadaster bedragen circa € 293,- per perceel naast onze kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Hoe werk kadastraal splitsen?

Als u een groot perceel wilt onderverdelen in kleinere percelen, dan tekenen we deze eerst in. Daarna zetten we de splitsing uit in het terrein door de GEO-specilalist. Na het uitzetten van de nieuwe grenzen, verklikken we ze indien wenselijk met piketten of ijzeren buizen in het terrein. De exacte meetgegevens leveren we daarna, conform de gestelde voorwaarden, aan bij het Kadaster. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. Aan de hand van de nieuwe gegevens vindt dan bij de notaris de overdracht plaats. Doordat onze GEO-specialist behalve de splitsing ook de kadastrale (3D) inmetingen kan verzorgen, bespaart u aanzienlijke kosten met uw project.

De notaris kan met een machtiging van partijen in de zogenaamde Splitsapplicatie van het Kadaster een voorlopige kadastrale grens intekenen.

Als gemeente, provincie of projectontwikkelaar kunt u zelf de meetgegevens van nieuwe grenzen aanleveren bij het Kadaster. Dit proces kan Waalpartners voor u verzorgen. Wij kunnen deze percelen voor u splitsen.

Kavelsplitsen: Waalpartners heeft alle expertise in huis!

« terug