Ga direct naar de inhoud.

Groot Onderhoud N489 Hoeksche Waard

Opdrachtgever: BAM Wegen Regio West
Uitvoeringsperiode: 05-2019 tot heden

Begin 2019 is Waalpartners benaderd door de BAM Wegen Regio West om het tenderteam te assisteren bij het verwerven van de opdracht voor voor het project 'Groot Onderhoud N489' in de Hoeksche Waard. De projectopgave betrof het vervangen van de bestaande verharding van de 5 kilometer lange weg en inpassen van 2 nieuwe rotondes in de bestaande situatie, uitgevraagd door provincie Zuid-Holland.

De N489 is een belangrijke noord-zuid verbinding in het hart van de Hoeksche Waard met aanliggende dorpen Westmaas en Mijnsheerenland. De gebiedsontsluitingsweg voldeed niet aan de richtlijnen voor duurzaam veilig met diverse voorbeelden van onveilige praktijksituaties. Het verhogen van de verkeersveiligheid en het verlengen van de levensduur zijn de primaire contractdoelstellingen geweest van de Provincie Zuid-Holland. In de tenderfase heeft Waalpartners de hoeveelhedenuitwerking verzorgd alsmede de uitwerking van diverse EMVI onderdelen ondersteund. Nadat de tender is gewonnen, is Waalpartners betrokken geweest met het begeleiden van het integrale ontwerpproces en het verder uitwerken van het ontwerp. Hierbij zijn diverse 3D-uitwerkingen verzorgd om optimaal inzicht te verkrijgen in het beoogde ontwerp en de realisatiemogelijkheden. Voor het groot onderhoud zijn de verhardingsmaatregelen verder vorm gegeven door het analyseren van de verkanting en het opstellen van freesmodellen.

Waalpartners heeft ook in het proces een bijdrage kunnen leveren aan het beheersbaar maken van het werk door middel van risicosessies, het opstellen en beheren van het vergunningenregister inclusief aanvragen en begeleiden van de vergunningen bij verschillende instanties en verifiëren en valideren van de contracteisen.

« terug