Ga direct naar de inhoud.

Begeleiding en monitoring, praktisch en slagvaardig

Door bij de uitvoering van een project direct met een geotechnisch adviseur te sparren kunnen uitdagingen direct worden opgepakt. Juist in de uitvoering kunnen geotechnische risico’s worden beperkt.

Door naast de zakbaakmonitoring ook de zettinganalyse in eigen huis uit te voeren is het mogelijk om direct in te springen. Onverwachte resultaten van de monitoring, bijvoorbeeld dat de zetting extreem achterblijft of juist dat er lokaal beduidend meer zetting optreedt, worden verklaard. Ook is het mogelijk om op een gepaste wijze te reageren indien de zetting achterblijft. Uiteindelijk leidt dit tot een gefundeerde vrijgave voor de vervolgfasen en zekerheid over de te verwachten restzettingen.

Ook het technisch management van geotechnische opgaven is bij Waalpartners in goede handen. Met de aannemer sparren over specifieke uitvoeringsvoorschriften, controleren van gevoelige punten uit de engineering, het beoordelen van voorgestelde varianten of het monitoren en mogelijk bijsturen op de relevante omgevingsaspecten kan door ons op vakkundige wijze worden uitgevoerd.

« terug