Ga direct naar de inhoud.

Nadere uitwerking tot in de benodigde detaillering leidt tot een passend risiconiveau

Soms is het gewenst om een ontwerp alleen functioneel te specificeren, echter ook een functioneel gespecificeerd ontwerp dient maakbaar te zijn. Daarom wordt de opgave altijd eerst uitgewerkt tot een uitvoerbaar VO+ waarbij zowel de benodigde onderzoeken als het technisch ontwerp helder is. Het doel is hierbij om de risico’s van het ontwerp inzichtelijk te hebben en daar een juiste verdeling in te maken.

Afhankelijk van de contractvorm voor realisatie is deze uitwerking afdoende of wordt juist gevraagd om het volledige ontwerp uit te werken. Met een compleet gespecificeerd ontwerp worden risico’s, voor zowel opdrachtnemer als aannemer, in het ontwerp reeds inzichtelijk gemaakt, gereduceerd of weggenomen.  

« terug