Ga direct naar de inhoud.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / MVO

Waalpartners is zich ervan bewust dat de (bedrijfs)activiteiten en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren milieurisico’s kunnen veroorzaken. Daarom gaan wij bewust om met deze aspecten. Het toepassen van milieuzorg is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat wij steeds aan de geldende milieuwet- en regelgeving voldoen en aanwezige milieurisico’s tot een minimum beperken. Het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties is belangrijk voor de organisatie zelf, voor onze opdrachtgevers en voor onze omgeving. Door het reduceren van de CO2-uitstoot dragen wij bij aan de zorg voor mens en milieu in de toekomst.

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu nemen wij serieus. Daarom hebben wij als doel gesteld om het milieubewust presteren te waarborgen door, binnen de huidige bedrijfsvoering, te voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Hoe de ladder werkt kunt u lezen in de brochure via de onderstaande link.

Doelstelling CO2 reductie

Waalpartners heeft maatregelen opgesteld om het energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2018 is 5% CO2-reductie ten opzichte van 2012. Het realiseren van de reductiedoelstellingen, ons interne- en externe communicatieplan en de vastlegging van bovenstaande ambitie voor 2018 staan in ons Energie management programma (zie PDF's bij downloads).

Wij zijn op de hoogte van initiatieven in de keten; branchegerichte bedrijven die zich inzetten om CO2-reductie in de sector te bevorderen. Op 27 juni 2013 hebben wij de handtekening gezet onder het convenant ‘Bereikbaar Haaglanden’ van de Mobiliteitsmakelaar, waaraan inmiddels 72 bedrijven deelnemen. De Mobiliteitsmakelaar biedt ondersteuning aan bedrijven die aan de slag willen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees verder op de website van Bereikbaar Haaglanden.

Meer informatie:
www.skao.nl
www.milieubarometer.nl
www.duurzaammkb.nl
www.bereikbaarhaaglanden.nl 

« terug