Ga direct naar de inhoud.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / MVO

Waalpartners is zich ervan bewust dat de (bedrijfs)activiteiten en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren milieurisico’s kunnen veroorzaken. Daarom gaan wij bewust om met deze aspecten. Het toepassen van milieuzorg is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat wij steeds aan de geldende milieuwet- en regelgeving voldoen en aanwezige milieurisico’s tot een minimum beperken. Het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties is belangrijk voor de organisatie zelf, voor onze opdrachtgevers en voor onze omgeving. Door het reduceren van de CO2-uitstoot dragen wij bij aan de zorg voor mens en milieu in de toekomst.

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu nemen wij serieus. Daarom hebben wij als doel gesteld om het milieubewust presteren te waarborgen door, binnen de huidige bedrijfsvoering, te voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Doelstelling CO2 reductie

Waalpartners heeft maatregelen opgesteld om het energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor CO2-reductie per FTE ten opzichte van het referentiejaar 2017 wordt jaarlijks vastgesteld en vastgelegd in ons Energie Management Programma.

Wij zijn op de hoogte van, én nemen actief deel aan, initiatieven in de keten; branchegerichte bedrijven die zich inzetten om CO2-reductie in de sector te bewerkstelligen. Zo hebben wij op 27 juni 2013 onze handtekening gezet onder het convenant ‘Bereikbaar Haaglanden’ van de Mobiliteitsmakelaar. Ook leveren wij een actieve bijdrage aan Stichting Rondom GWW, een inititatief van verschillende MKB-bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Als lid van brancheorganisatie MKB INFRA nemen wij ook deel aan de diverse bijeenkomsten die georganiseerd worden. Hierin staat de Green Deal duurzaam GWW 2.0 regelmatig op de agenda. 

Te downloaden documenten:

Meer informatie over genoemde initiatieven in onze sector vind je op onderstaande websites:

« terug