Ga direct naar de inhoud.

Werkgevers en wethouders samen sterk voor Bereikbaar Haaglanden

Vanuit de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Leiden maken werkgevers en wethouders zich sterk om gezamenlijk de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te bevorderen. De gemeenten kennen nu naast de wethouder Verkeer ook een werkgever die andere werkgevers en werknemers inspireert op een slimme manier te reizen en te werken.

Deze duo-ambassadeurs of lokale boegbeelden van Bereikbaar Haaglanden kwamen 8 januari jl. voor de eerste keer bijeen, voorafgaand aan de zeer druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West in de Malietoren. De ambassadeurs werden daar hartelijke toegesproken door Tom de Bruijn, wethouder Verkeer van de gemeente Den Haag.

De ambassadeurs van Bereikbaar Haaglanden (foto: Martien de Man)

Doorgaan om niet stil te staan

Het belang van de lokale ambassadeurs is dat zij het gebied kennen en weten wat er speelt. De ambassadeurs geven het goede voorbeeld door mensen in het netwerk persoonlijk aan te spreken op betrokkenheid bij het onderwerp. De ambassadeurs vormen ook de verbinding tussen de verschillende individuele projecten in de gebieden en zijn tevens de link met het overkoepelende programma voor de regio Haaglanden.

De afgelopen vier jaar hebben werkgevers in Haaglanden en Leiden al veel gedaan om slimmer te werken en te reizen. Daarom zetten zij samen met de wethouders ook de komende vier jaar de schouders eronder. Doorgaan om niet stil te staan! Onder die titel is een uitgave verschenen waarin werkgevers melden wat zij gedaan hebben om samen met hun medewerkers slimmer te reizen en te werken. http://bereikbaarhaaglanden.nl/gerelateerd-overig/werkgevers

Werkbaar, bereikbaar en leefbaar

André van Herk, directeur APC Groep waaronder UTS Abbink Verhuizingen, en ambassadeur Bereikbaar Haaglanden in zowel Den Haag Centrale Zone als Wassenaar: “Ik wil mij hard maken om in en rond de steden de boel werkbaar te houden. Bedrijven moeten bereikbaar zijn en blijven voor klanten, medewerkers en leveranciers. Hierbij hoort slimmer en anders denken en slimmer werken. Dan krijg je een stad die voor iedereen bereikbaar en leefbaar is. Daar wil je graag wonen, daar wil je je bedrijf vestigen en wil je klanten ontvangen. Zo’n stad gaat het economisch voor de wind.”

Ambassadeurstafel

Twee keer per jaar wordt er een ambassadeurstafel georganiseerd. Dit is een bijeenkomst waar werkgevers om tafel gaan met twee of meer ambassadeurs. Aan bod komen alle zaken die spelen in een bepaald gebied. Zowel de infrastructurele knelpunten en oplossingen als die inspanningen die werkgevers leveren om de bereikbaarheid te verbeteren. Een mooie gelegenheid voor werkgevers om te weten wat er speelt, wat de belangen zijn en waar oplossingen worden gevonden. In het organiseren van deze bijeenkomsten wordt opgetrokken met de verschillende lokale ondernemersverenigingen die ook zijn aangesloten bij het convenant Bereikbaar Haaglanden. Werkgevers zijn altijd van harte welkom. Op www.bereikbaarhaaglanden.nl staan de ambassadeurstafels vermeld op de agenda.

Beter Benutten

Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en EVO en maakt deel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een bereikbare regio door een efficiënt gebruik van wegen en het OV- en fietsnetwerk. Een pakket aan maatregelen, waar Rijk, regio en bedrijfsleven samen aan werken moet ervoor zorgen dat de files met 20% dalen. Door het verbeteren van de wegen, het zorgen voor prima fietsvoorzieningen en het OV nog beter te maken, wordt het werknemers gemakkelijker gemaakt om op andere tijden te reizen, Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl voor meer informatie.

Ambassadeurs Bereikbaar Haaglanden

Tom de Bruijn, wethouder Gemeente Den Haag

Bert Doorn, wethouder Gemeente Wassenaar,

José van Egmond, wethouder Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Marco van Gelder, KPN Corporate Market B.V.

Frank Hagemeier, Siemens Nederland N.V.

Lennart Harpe, wethouder Gemeente Delft

René van Hemert, wethouder Gemeente Rijswijk

André van Herk, APC Groep BV

Hans Horlings, wethouder Gemeente Midden-Delfland

Gijs Kok, FloraHolland

Bram Meijer, wethouder Gemeente Westland

Marc Rosier, wethouder Gemeente Zoetermeer

Robert Strijk, wethouder Gemeente Leiden

Bert Tameling, Waalpartners bv

Ab van der Touw, Siemens Nederland N.V.

Ehsan Turabaz, Inter IKEA Systems B.V.

Jan Versteegh, TeekensKarstens advocaten notarissen

 

« terug