Ga direct naar de inhoud.

Waalpartners vermindert CO₂-uitstoot!

Sinds september 2014 is Waalpartners gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Daarmee hebben wij de ambitie uitgesproken om mee te helpen de omgeving, waarin wij leven en werken, schoner te maken. Het jaarlijks monitoren van de energiestromen van het bedrijf, het rijden in schonere auto’s én het bewust maken van onze medewerkers van de vervuiling die wij, bewust of onbewust, veroorzaken heeft geleid dat onze CO2-uitstoot verminderd is met bijna 5%. Waalpartners is goed op weg om onze doelstelling met betrekking tot CO2-reductie te realiseren in 2018!

Niet alleen de interne bedrijfsenergiestromen vinden wij belangrijk. Door deel te nemen aan sector-initiatieven zoals het convenant ‘Bereikbaar Haaglanden’ en brancheorganisatie ‘MKB Infra’ hebben wij meer inzicht gekregen in milieuaspecten die spelen in de markt waarin wij acteren met onze civieltechnische dienstverlening.

Op InfraTech 2017 heeft Waalpartners geparticipeerd aan het ‘Rondom GWW-plein’. Stichting Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB-bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken om samen kennis te ontwikkelen en te delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer & onderhoud van de openbare ruimte. Tijdens de InfraTech zijn diverse presentaties gegeven waarin duurzaamheidsvraagstukken en -oplossingen besproken zijn en waarbij inhoudelijke discussies met aanwezige vakgenoten zijn gevoerd.

De vraag om na te denken over duurzaamheidsaspecten en het nemen van maatschappelijke verantwoording zien wij steeds vaker terugkeren in de uitvragen van onze opdrachtgevers. Wij spelen daarin graag de rol van een duurzame leverancier of partner. Voorbeelden van recente projecten van Waalpartners met een duurzaamheidsvraagstuk zijn onder ander Het Hefkwartier, de Oostelijke Randweg De Lier en de reconstructie van Laan 1940-1945 in Maassluis volgens het Halftime-principe.

In juli 2017 staat de her-certificering van de CO2-Prestatieladder op de agenda. Wij maken hierbij een doorkijk naar nieuwe mogelijkheden zodat wij onze ambitie om CO2-bewust te ondernemen voort  blijven zetten!

 

« terug