Ga direct naar de inhoud.

Samenwerkingen met Metafoor en Goudappel Coffeng

In ons werkveld is het noodzakelijk om met ketenpartners samen te werken. De relaties met Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en Goudappel Coffeng zijn mooie voorbeelden van een langdurige samenwerking welke heeft geleid tot wederzijds begrip én interesse. Met een betere aansluiting op elkaars vakdisciplines tot gevolg!

Met Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling werken we samen aan verschillende gebiedsontwikkelingsopgaven. Metafoor verzorgt onder andere het opstellen en beheren van grondexploitaties. Een product waarvoor Waalpartners, vanuit ons dienstenpakket voor een gebiedsontwikkelingsopgave, onder andere kostenramingen en analyses aanlevert. Goudappel Coffeng levert mobiliteitsadviezen. Vanuit deze specialisatie werken wij op diverse projecten met Goudappel Coffeng samen aan gebiedsstudies, verkeersmodellering, verkeersveiligheidsprojecten en ontwerpuitwerkingen.

Beide bedrijven organiseren interne opleidingstrajecten voor hun (nieuwe) medewerkers. Binnen deze opleidingen heeft Waalpartners in de afgelopen maanden gastcolleges verzorgd. Tijdens deze gastcolleges heeft Waalpartners inzicht gegeven in het vak civiele techniek en de diverse ruimtelijke aspecten die daarbij relevant zijn. Met de professionals van Metafoor heeft collega Justin van Genderen vooral de nadruk gelegd op kostenramingen in diverse fasen van locatieontwikkeling en budgetbeheer tijdens de realisatiefase. In het college bij Goudappel Coffeng heeft onze collega Birrutte Samekto met name aandacht besteed aan de maakbaarheid en praktische uitvoering van verkeerskundige ontwerpen. Binnenkort volgt er nog een specifieke gastles bij Goudappel Coffeng aan de adviesgroep Parkeren & Locatieontwikkeling inzake het belang van een goede samenwerking tussen de verkeerskundige en de civieltechnicus bij locatieontwikkeling.

De gastcolleges waren interactief en zijn als zeer leerzaam ervaren door de aanwezige planeconomen en verkeerskundigen. In het voorjaar van 2019 verzorgen zowel Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling als Goudappel Coffeng gastcolleges aan de medewerkers van Waalpartners. Hiermee vergaren de Waalpartners-professionals actuele kennis op het gebied van verkeerskunde, ruimtelijke ordening en grondexploitaties.

« terug