Ga direct naar de inhoud.

Project in voorbereiding: Oostelijke Randweg De Lier

Gemeente Westland gaat de komende jaren ten oosten van de kern De Lier een ontsluitingsweg aanleggen. Deze nieuwe verbinding tussen de Veilingroute (N222) en de Burgemeester Van der Goeslaan (N223) moet niet alleen zorgen voor een ontlasting van de nabijgelegen Noord-Lierweg, maar moet ook de verkeersdruk op de woonkern De Lier verminderen, woonbuurt Molensloot-West beter ontsluiten én zorgen voor een sub-regionale spreiding van het verkeer op de N222 en N223. 

De Oostelijke Randweg biedt ook de mogelijkheid tot het creëren van een ecologische verbindingszone tussen de Wollebrand en het Kraaiennest en een oplossing voor het historische tekort aan waterberging in de Oude Lierpolder. Daarnaast biedt het kansen voor het toepassen van duurzame oplossingen voor energiebesparing en -opwekking en CO2-reductie.

De opdracht van Waalpartners behelst, naast het civieltechnisch uitwerken van het technisch ontwerp, het uitvoeren van alle terreinonderzoeken en het in samenspraak met gemeente Westland verzorgen van de plancommunicatie naar alle betrokken partijen. Uiteindelijk wordt het ontwerp vertaald in een betrouwbaar contract waarmee een civiele aannemer voor het werk geselecteerd wordt

De Oostelijke Randweg wordt een gebiedsontsluitingsweg met een uitbreiding van de huidige rotonde op de Burgemeester Van der Goeslaan, een nieuwe rotonde halverwege het plangebied ten behoeve van de ontsluiting van Molensloot-West en een nieuwe rotonde ter hoogte van de kruising Veilingweg-Kasteelweg. De aanleg van de Oostelijke Randweg wordt gecombineerd met de aanleg van een ecologisch verbindingszone langs de Blakervaart. Eind 2018 moet de Oostelijke Randweg opengesteld zijn voor het verkeer.

Gemeente Westland heeft voor dit project het thema ‘Duurzaamheid’ hoog op de agenda staan. Waalpartners adviseert de gemeente met innovatieve oplossingen. Samen met de klankbordgroep, bestaande uit betrokken bewoners en ondernemers, wordt in diverse sessies het plan verder uitgewerkt.

Waalpartners is de afgelopen jaren bij diverse vergelijkbare projecten binnen Westland betrokken geweest. Projecten zoals de Lange Wateringzone (nabij Kwintsheul), de Zwethzone (ecologische en recreatieve verbinding met Midden-Delfland en Rijswijk) en de Poelzone (nabij Monster). Onze ervaringen uit deze projecten komt uitstekend van pas bij de Oostelijke Randweg!

Benieuwd of wij bij uw project ook duurzame oplossingen kunnen toevoegen? Wij gaan de uitdaging graag met u aan! Neem gerust contact met ons op!

« terug