Ga direct naar de inhoud.

Aanleg turborotonde Zwartendijk-Molenweg-N211 te Monster

De kruising Zwartendijk/Molenweg op de N211 in Monster is momenteel het decor van wegwerkzaamheden. Wie er langs rijdt, ziet één groot bouwterrein. Op deze plek wordt tot en met mei 2021 een turborotonde aangelegd. Voorafgaand aan de realisatie heeft Waalpartners in opdracht van Provincie Zuid-Holland hard gewerkt aan het ontwerp en de civieltechnische voorbereidingen. In de uitvoering begeleidt Waalpartners samen met de provincie de realisatie van dit mooie project!

Complexe opdracht
"Dit project is van ontwerp tot en met uitvoering een complexe opdracht met veel uitdagingen. Onze gebiedskennis van de omgeving Westland en ervaring met gelijksoortige infra-projecten voor Provincie Zuid-Holland geeft ons daarbij veel voordelen", vertelt Mike van Uffelen, projectleider bij Waalpartners, enthousiast. "Bijvoorbeeld om de verschillende belangen te begrijpen en de juiste contactpersonen en beheerders vroegtijdig te betrekken bij het project. De kruising ligt namelijk vol met kabels en leidingen van verschillende netbeheerders".

In het gebied aansluitend op de kruising voert ook het Hoogheemraadschap van Delfland in dezelfde periode werkzaamheden uit langs de watergang. Het combineren van de werkzaamheden in één afsluiting zorgt voor een beperking van hinder voor de omgeving en de weggebruikers. Deze aanvullende opdracht wordt ook door Waalpartners ingevuld. Het maakt de uitvoering van de turbortonde iets complexer, maar het is mooi dat ook hier de kennis binnen het projectteam beschikbaar blijft.

De N211 vormt een belangrijke verbinding voor verkeer in de omgeving. Een totale wegafsluiting was dan ook geen optie. Voor het verleggen van de nodige kabels en leidingen waren wegafsluitingen echter wel noodzakelijk. De uitdaging was dan ook om met alle tegengestelde belangen toch een veilige en werkbare situatie te creëren. Het behouden van de verkeersdoorstroming speelde daarbij een belangrijke rol. Daarom is er ook gekozen voor een gefaseerde aanpak met alleen een beperkt aantal weekend- en nachtafsluitingen.

Bij Waalpartners houden wij van complexe opdrachten. We pakken dit het liefst integraal aan vanaf voorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding. Wat de sleutel tot een succesvol project is? Wat ons betreft vormt een goede en effectieve samenwerking met alle betrokkenen hiervoor de basis. En vooral ook het behoud van kennis binnen het projectteam tot aan het einde van het project.

Afstemmen belangen en hinder beperken
De bouw van een rotonde kan redelijk snel. Mike van Uffelen legt uit: "Wat het complex maakt, is de situatie onder de grond. Vooraf zijn de ligging van veel kabels en leidingen wel bekend. Wij komen in veel projecten helaas ook onbekende netwerken tegen. Zo ook bij de N211. Op sommige plaatsen liggen bijvoorbeeld ontzettend veel kabels en leidingen, waardoor er beperkte werkruimte is. Om de kabels en leidingen te verleggen naar een plek langs de nieuwe rotonde is goede afstemming nodig. In de periode van voorbereiding is met alle belanghebbenden, zoals netbeheerders, bedrijven en bewoners in de omgeving gesproken. Aan de hand van de afspraken en aandachtspunten is samen met de netbeheerders een fasering bepaald die de minste hinder oplevert".

Keuze aannemer
Om een aannemer te contracteren heeft Waalpartners vooraf in samenspraak met de provincie de uitgangspunten en voorwaarden bepaald voor de aanleg van de turborotonde. In dit geval was een traditioneel RAW-bestek als contractvorm het meest efficiënt. Het bestek is door Waalpartners opgesteld, waarna wij samen met de afdeling inkoop van Provincie Zuid-Holland ook de aanbesteding hebben verzorgd. Hierbij is gegund op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) waarbij planning & fasering, hinderbeperking en risicobeheersing als EMVI-criteria zijn gehanteerd.

Project in uitvoering
Mike kijkt met veel plezier terug op de afgelopen periode. "We hebben hard gewerkt aan het ontwerp op papier. Nu is het tijd voor de daadwerkelijke bouw. Het is ontzettend leuk om ook mee te werken aan het eindresultaat". Waalpartners ondersteunt Provincie Zuid-Holland op dit moment door het begeleiden van de uitvoering buiten. Met de inzet van een ervaren toezichthouder en medewerkers die vanuit de voorbereiding meewerken als 'back-office' wordt de directievoerder van de provincie ondersteund. Hierdoor blijft de kennis en informatie over knelpunten en belangrijke keuzes binnen het projectteam beschikbaar.

Bouwen in twee delen
De aanleg van de turborotonde gebeurt in twee stappen. In de eerste fase is de Zwartendijk afgesloten voor verkeer. Wanneer we de tweede helft van de rotonde bouwen is er geen auto- en vrachtverkeer op de Molenweg mogelijk. Het verkeer op de N211 behoudt in beide fasen doorgang over het werk. De hinder voor doorgaand verkeer blijft hiermee beperkt tot enkele nacht- en weekendafsluitingen. Dit is nodig voor het wijzigen van verkeerssituaties en het afbouwen van de rotonde.

Momenteel wordt er gewerkt aan de zijde van de Zwartendijk. In februari 2021 zijn de eerste contouren van de rotonde zichtbaar en begint de bouw aan de kant van de Molenweg. Wie benieuwd is naar het eindresultaat moet nog even geduld hebben. In mei 2021 is de turborotonde naar verwachting helemaal gereed!

« terug