Ga direct naar de inhoud.

Laatste deel buscorridor N207 opgeleverd

De N207 is de langste provinciale weg van Zuid-Holland. De weg loopt van Hillegom tot Bergambacht. Het is een drukbereden route met een belangrijke functie in de ontsluiting van de regio. Om de doorstroming en leefbaarheid op deze weg te verbeteren hebben provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten de ‘Corridorstudie N207’ laten uitvoeren.

De maatregelen die voorkomen uit deze corridorstudie richten zich op het brede gebied rondom de N207. In de corridorstudie wordt bovendien nadrukkelijk ingezet op het verbeteren van het openbaar vervoer om de mobiliteit en bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De buscorridor N207 maakt dan ook deel uit van de buscorridors uit het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) net Zuid-Holland Noord.

Er zijn door provincie Zuid-Holland diverse maatregelen getroffen op het traject tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden (de trajectdelen 2, 3, 4 en 5). Het betreft een wegtraject van circa 9 km. Eén van de belangrijkste maatregelen met betrekking tot het verbeteren van het openbaar vervoer is het aanleggen van vrijliggende busstroken op het deel tussen de Kruisweg in Rijnsaterwoude en de Drecht te Leimuiden. De nieuwe busstroken sluiten aan op de bestaande busstroken bij Alphen aan den Rijn en Leimuiden waardoor er een hoogwaardige OV-route wordt gerealiseerd tussen Alphen aan den Rijn en de A4/Schiphol. De OV-haltes langs het traject zijn als onderdeel van de maatregelen ook ingericht conform de R-Net standaard passend bij deze belangrijke HOV-verbinding.

Naast het aanleggen van de busstroken zijn ook de knelpunten bij de diverse kruisingen op het traject aangepakt. Daarnaast zijn oude verkeersbruggen, tunnels en duikers vervangen door nieuwe bredere constructies om ruimte te maken voor de busstroken. Het betreft hier onder andere het vervangen van de brug over de Drecht in Leimuiden en de Leidsevaartbrug in Rijnsaterwoude. Parallel aan de verbetermaatregelen is ook het grootschalig (asfalt)onderhoud uitgevoerd.

Waalpartners is sinds 2011 betrokken bij het project en verzorgt als partner van de provincie de gehele civieltechnische engineering van het wegendeel en de contractvorming van het totale project. Hiervoor zijn diverse ontwerpen vanaf schetsen en verkeerskundige plannen uitgewerkt tot haalbare en realistische ontwerpen. Er zijn door Waalpartners verschillende contracten (RAW én UAV-GC) opgesteld om het werk in verschillende deelprojecten aan te besteden en te realiseren. De aanbestedingstrajecten hiervoor zijn door Waalpartners samen met de afdeling Inkoop van provincie Zuid-Holland verzorgd. Daarnaast is voor het gehele project de uitvoering begeleid middels directievoering en toezicht en systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

Als laatste onderdeel is begin 2021 de kruising van de N207 in Leimuiden opnieuw ingericht en geoptimaliseerd. Hier zijn onder andere extra opstelstroken aangelegd en is een intelligente VRI (iVRI) geplaatst. De doorstroming op de kruising en bereikbaarheid van Leimuiden is hiermee aanzienlijk verbeterd. Ook zijn de bestaande OV-haltes vernieuwd, verplaatst en omgebouwd naar de R-Net standaard. De uitvoering is in slechts 4 weekenden gerealiseerd om de overlast voor de omgeving te minimaliseren en de doorstroming op de N207 te waarborgen.

Met de formele afronding van dit laatste trajectdeel in juni 2021 is de verbetering van de doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 conform de corridorstudie gerealiseerd. Waalpartners is trots om vanaf de start in 2011 samen met provincie Zuid-Holland te hebben gewerkt aan de realisatie van dit belangrijke project!

« terug