Ga direct naar de inhoud.

Innovatief pilotproject Julianapark in Zoeterwoude-Rijndijk

In het Julianapark in Zoeterwoude-Rijndijk realiseert Waalpartners in samenwerking met EWB Solutions een bijzonder project. Door middel van een innovatief funderingspakket onder de weg, bestaande uit een mix van schelpen en mineralen, wordt regenwater tijdelijk opgeslagen en gezuiverd voordat het infiltreert in de bodem. Op deze manier wordt de grondwaterstand in het Julianapark op peil gehouden en worden de klimaatdoelstellingen van gemeente Zoeterwoude in de praktijk gebracht.

Julianapark is het eerste project in Nederland waarbij de Urban Rainshell (URS®) wordt toegepast onder de rijbaan en parkeervakken in de openbare ruimte. Een heuse primeur dus! Door middel van een waterbufferend en -zuiverend schelpenpakket wordt het hemelwater vertraagd én gezuiverd geïnfiltreerd in de bodem. Het regenwater wordt hierbij via kolken en een aanvoerverdeeldrain gebufferd in een bed van AA Ecoschelpenmix. De schelpenmix heeft naast een bufferend effect ook een zuiverend effect doordat de schelpenmix organische vervuiling afbreekt. Dit voorkomt dat het systeem dichtslibt. Afstromend hemelwater van daken en wegen wordt óók gezuiverd van zware metalen, minerale oliën en PAK via een afvoerverzameldrain omhuld door een innovatief mineralenmengsel: AA Minerals.

Projectleider Erik van der Aart reageert enthousiast als we hem bevragen over dit project. “Wat in 2018 voor Waalpartners begon als een reguliere rioolvervanging is tijdens de engineeringfase uitgegroeid tot een innovatief pilotproject op het gebied van klimaatadaptatie. Voor het eerst in Nederland wordt de gepatenteerde wegopbouw van schelpenmix en mineralen toegepast in een woonwijk”.

In het voortraject is door Waalpartners en EWB Solutions uiteraard goed gekeken naar de (on)mogelijkheden van het systeem in de wegconstructie van het Julianapark. Het systeem is ingericht om zoveel mogelijk regenwater af te geven aan de omliggende bodem door middel van een regelbare klep. De grondwaterspiegel in dit project wordt zodoende actief beheerst om bodemdaling en schade aan omliggende woningen te voorkomen. Hiermee wordt ook bijgedragen aan het voorkomen van verdroging. Bij piekbuien wordt het overtollige water schoon geloosd op de nabijgelegen watergang. Met dit systeem kunnen buien tot wel 100mm per uur opgevangen én gezuiverd worden. Na openstelling zal het project nog geruime tijd gemonitord worden. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar het civieltechnisch en hydraulische functioneren van het pakket, de waterkwaliteit en het benodigde onderhoud.

“Het mooie aan dit project is dat het door EWB Solutions bedachte systeem ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht”, vervolgt Van der Aart. “Vaak blijven dit soort nieuwe initiatieven, ondanks vastgesteld beleid en mooie ambities, toch steken op het ontbreken van draagvlak binnen een gemeentelijke organisatie. Wat dat betreft verdient gemeente Zoeterwoude hiervoor zeker een compliment. Zonder lef geen innovatie!”.

De engineering van het Julianapark is een samenwerking tussen Waalpartners en EWB Solutions in opdracht van gemeente Zoeterwoude. De uitvoering van het werk is in handen van aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet uit Moordrecht. Syntraal zal in de gebruiksfase de monitoring van het systeem verzorgen.

« terug