Ga direct naar de inhoud.

Grote winst voor waterberging en ecologische structuur in Vroondaal Den Haag

Onlangs is een overeenkomst gesloten tussen Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal en Hoogheemraadschap van Delfland inzake de waterhuishouding en ontwikkelopgave in Vroondaal plandeel Zuid 2. Samen met Gemeente Den Haag zijn hierbij afspraken gemaakt over een klimaatadaptieve en robuuste inrichting van het plangebied. Onder andere door het verleggen van waterkeringen en het reconstrueren en ontwikkelen van waterbergingen in combinatie met nieuwe ecologische waternatuur in de zogeheten ‘Witte Vlek’. De afzonderlijke belangen van de genoemde partijen zijn samengebracht tot een waardevol ‘werk met werk maken’ voor de woningbouwontwikkeling van het nieuwe deelgebied met circa 450 woningen en het versterken van het netwerk van ecologische waterstructuren.

Waalpartners civil engineering is trots om als adviseur betrokken te zijn bij de ontwikkeling en civieltechnische uitwerking van het projectgebied. Vooral de totstandkoming van de samenwerking met het Hoogheemraadschap was een intensief traject met als resultaat een prachtige overeenstemming. Nog in het eerste kwartaal van 2020 start de realisatie van de waterberging met de ecologische maatregelen alsmede het bouwrijp maken van het plandeel Zuid 2 met de verlegging van de boezemkades.

Sinds 2003 is Waalpartners actief betrokken bij de gebiedsontwikkeling in Madestein in Den Haag Zuid-West. Een ambitieuze opgave voor transformatie van een glastuinbouwgebied naar circa 800 vrije kavels in het topsegment. Na de realisatie van de eerste 75 tot 100 kavels en bijbehorende infrastructuur vanaf 2006 sloeg de kredietcrisis toe en werd de projectopgave in 2011-2012 opnieuw gedefinieerd tot een intensiever woongebied met 2.150 woningen en een omvangrijk programma aan investeringen aan de omliggende infrastructuur en groengebieden.

In de opvolgende jaren is hard gewerkt aan realisatie in de nieuwe signatuur “Haags chique”. Deze uitstraling is inmiddels duidelijk zichtbaar in het plandeel Zuid waar ruim 550 woningen met bijbehorende openbare ruimte zijn gerealiseerd.

In het nieuwe decennium zal de transformatie van het gebied in hoog tempo doorgaan, specifiek in de komende 2-3 jaar worden er een groot aantal opgaven gerealiseerd. Diverse investeringen in de omgeving worden zichtbaar gemaakt door de reconstructie van circa 4 kilometer gebiedsontsluitingswegen in 2020 en opvolgend de opwaardering van ruim 40 hectare recreatiegebied Madestein. Ook de woningbouw in het deelgebied Vroondaal Noord 2 is onlangs gestart en in aansluitende deelplannen worden ruim 650 woningen in een hoogwaardige openbare ruimte gerealiseerd.

« terug