Ga direct naar de inhoud.

Groot onderhoud Wippolderlaan (N211)

Dat de N211 met de huidige 71.000 motorvoertuigen per dag de drukste provinciale weg van Zuid-Holland is, was ons wel bekend. Des te groter was de uitdaging toen de Provincie ons vroeg of Waalpartners het groot onderhoud kon voorbereiden en begeleiden met minimale hinder voor het verkeer. Waalpartners ging die uitdaging aan!

Voor de realisatie van het groot onderhoud aan de N211 (Wippolderlaan) was provincie Zuid-Holland op zoek naar de creativiteit van marktpartijen om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren met zo min mogelijk hinder voor het verkeer.  Het zeer druk bereden traject tussen Den Haag en de A4 is immers een belangrijke ontsluitingsroute voor zowel Den Haag als Westland. Naast onderhoudsmaatregelen moesten ook maatregelen doorgevoerd worden om de capaciteit bij de verkeersregelinstallaties te vergroten en de doorstroming op de Wippolderlaan te verbeteren.  Het betrof hier onder andere het aanleggen van extra opstelvakken en het vervangen van de VRI-installaties. Om bovenstaande redenen is door Provincie Zuid-Holland besloten om het project als geïntegreerd contract in de markt te zetten.

Binnen het raamcontract ingenieursdiensten heeft Waalpartners (als één van de partners binnen de combinatie 3P) voor Provincie Zuid-Holland het UAV-gc contract opgesteld en samen met de afdeling inkoop van de provincie de aanbestedingsprocedure inclusief EMVI-beoordeling doorlopen. Ook is de uitvoeringsbegeleiding middels Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) verzorgd. Door de risico-gestuurde aanpak zijn de meest risicovolle onderdelen in de contractfase nader uitgewerkt en afgestemd met de wegbeheerder en overige stakeholders.

In de beoordeling van de inschrijvingen lag dan ook de nadruk op het verminderen van de overlast voor het verkeer. Hiervoor is een stremmingstabel opgesteld. De aanbieding van Ballast Nedam Infra B.V. uit Nieuwegein scoorde hierbij het beste. In het door hen aangeboden plan van aanpak werd uitgegaan van uitvoering van het totale werk in vier weekenden en één nachtafsluiting.

Waalpartners heeft met het inzetten van een contractmanager en een technisch manager gewaarborgd dat de door Ballast Nedam ingediende ambitieuze planning werd gehaald en dat werd voldaan aan de gestelde contracteisen. Dankzij de goede samenwerking en inzet van de uitvoeringsteams van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is de planning gehaald, waarbij tevens de gewenste kwaliteit is geleverd. Ondanks enkele tegenslagen in de uitvoering zijn de werkzaamheden in de vier geplande weekenden uitgevoerd en is het werk in december 2015 opgeleverd. Het minimaliseren van de overlast voor de weggebruikers tijdens de werkzaamheden is hiermee gerealiseerd!

Benieuwd geworden of wij ook bij uw project de overlast voor weggebruikers kunnen minimaliseren? Wij gaan de uitdaging graag met u aan! Neem gerust contact met ons op!

« terug