Ga direct naar de inhoud.

Geotechnisch specialisme in eigen huis (3)

Waalpartners heeft sinds 8 maanden in eigen huis de beschikking over geotechnisch specialisme. In een vierluik van korte artikelen belichten we de komende weken enkele aspecten van het mooie en waardevolle vakgebied geotechniek in de dagelijkse praktijk van onze projecten. Deel 3: Constructieve geotechniek langs het water.

Voor Provincie Flevoland verzorgt Waalpartners het uitwerken van de vervanging van circa 600 meter oeververdediging langs de Urkervaart. De Urkervaart is de hoofdvaart van de Noordoostpolder met net ten westen van het traject het gemaal Vissering (1938-1942): één van de drie hoofdgemalen van de Noordoostpolder. Daarnaast is de Urkervaart een belangrijke recreatieve en beroepsmatige vaarweg en ontsluit het Emmeloord en Urk met het IJsselmeer. Naast het gemaal ligt de Urkersluis. Beide bouwwerken zijn Rijksmonumenten. 

Op een aantal plaatsen langs de zuidelijke oever van de Urkervaart zijn damwandplanken onderuitgezakt. Van een acuut risico is op dit moment geen sprake, maar de constructie voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en kwaliteitseisen van de provincie. Waalpartners is gevraagd om het project integraal op te pakken met als doel de bestaande oever van betonnen damwandplanken te vervangen. Hiervoor is in de eerste plaats een veldonderzoek opgestart om de plaatselijke bodemopbouw en geometrie te bepalen. Daarnaast is er ook een onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) gedaan alsook een milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek. Op basis van deze onderzoeken zijn door Waalpartners een aantal alternatieve constructies in staal en kunststof opgesteld welke voldoen aan de eisen van de provincie. Uiteindelijk leidt dit tot een Definitief Ontwerp voor een nieuwe oeverconstructie langs de Urkervaart.

« terug