Ga direct naar de inhoud.

Geotechnisch specialisme in eigen huis (2)

Waalpartners heeft sinds 8 maanden in eigen huis de beschikking over geotechnisch specialisme. In een vierluik van korte artikelen belichten we de komende weken enkele aspecten van het mooie en waardevolle vakgebied geotechniek in de dagelijkse praktijk van onze projecten. Deel 2: Constructieve geotechniek!

De nieuwe woonwijk Polderzoom wordt ontsloten door de nieuwe Burgemeester Hoffscholterweg. Waalpartners verzorgt in opdracht van gemeente Aalsmeer de civieltechnische engineering en contractuitwerking voor deze woonwijk en ontsluitingsweg.

Voor de aanleg van deze weg wordt het bestaande Spoorlijnpad gekruist. Direct naast het Spoorlijnpad ligt een WRK-leiding en een flinke bundel overige kabels en leidingen. De Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) pompt water vanuit het Lekkanaal nabij Nieuwegein naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. De betonnen waterleiding kent een diameter van 1,50 meter en moet natuurlijk veilig en goed worden behouden in de wegkruising. De WRK-leiding mag niet beïnvloed worden door de aanleg van de Burgemeester Hoffscholterweg. Het gewicht van het zand- en asfaltpakket van de weg, maar ook de belasting door verkeer mogen geen invloed hebben op de leiding. Daarom heeft Waalpartners een overkluizing ontworpen bestaande uit damwanden en een betonnen dek.

De damwanden dienen zowel als fundering van het betonnen dek als zettingsscherm. Omdat de leiding direct naast een watergang ligt, is ervoor gekozen om de stootplaten te verlengen zodat de duiker onder de stootplaten van de overkluizing ligt. Hiermee wordt een vlakke weg gecreëerd. De aanleg van de definitieve overkluizing wordt eind 2021 uitgevoerd. Omdat er voorafgaand ook een aantal kabels en leidingen verlegd dienen te worden, is Waalpartners ook gevraagd hier een tijdelijke overkluizing voor te ontwerpen. Het ontwerp van deze tijdelijke situatie bestaat uit houten draglineschotten. Dit traject is tot en met vergunningverlening doorlopen. 

« terug