Ga direct naar de inhoud.

Geotechnisch specialisme in eigen huis (1)

Waalpartners heeft sinds 8 maanden in eigen huis de beschikking over geotechnisch specialisme. In een vierluik van korte artikelen belichten we de komende weken enkele aspecten van het mooie en waardevolle vakgebied geotechniek in de dagelijkse praktijk van onze projecten. Deel 1: De geotechnische scan!

Bij gebiedsontwikkeling helpt geotechniek om de juiste keuzes te maken in het ontwerp. Op locatie de juiste dingen doen, aansluiten bij de gebiedskarakteristieken en de waardevolle elementen benutten kan het verschil maken tussen een project en een geslaagd project!

Door vanaf het begin de geotechnisch specialist mee te laten denken, wordt voorkomen dat er keuzes gemaakt worden welke een grote invloed hebben op de uiteindelijk kosten en uitstraling. Op basis van gebiedsinformatie, kennis en kentallen is het mogelijk om direct bij aanvang van het project goed te kijken naar het watersysteem, peilkeuzes, aandachtspunten in het terrein en de grondbalans. Het leidt tot een grondexploitatie met oog voor kwaliteit en minder onverwachte uitdagingen. Ook in de toekomst zorgt het voor tevreden belanghebbenden (o.a. beheer en bewoners). Vooraf een goede inventarisatie van gewenste drooglegging en oog hebben voor de toekomstige bewoners als de grootste belanghebbenden leidt tot een logisch bouwpeil en logische realisatie-eisen.

In Gemeente Zuid-Plas is Waalpartners vroegtijdig betrokken bij de gebiedsontwikkeling van de Swanla-driehoek in Zevenhuizen. Een gebied beoogd voor woningbouw, sport en recreatie. Voor deze opgave is door ons de geotechnische scan uitgewerkt. Uit de scan blijkt dat er in de bestaande situatie een diversiteit aan waterpeilen aanwezig is. De nieuwe inrichting vraagt dan ook om verschillende droogleggingen. Uit de scan blijkt ook dat de dikte van het samendrukbare pakket, en daardoor dus de draagkracht van de ondergrond, op deze locatie aanzienlijk varieert als gevolg van de dynamiek van de historische stroomgebieden van de Rotte en de Gouwe.

Door deze aspecten vooraf te combineren zijn logische keuzes gemaakt ten aanzien van ophogen, zettingen, waterkwaliteit en waterpeilen. Door een juiste afstemming tussen wensen en mogelijkheden zijn de vervolgrisico’s beperkt en is er op het technische vlak een gedegen ruimtelijke onderbouwing verzorgd. Vanzelfsprekend kijken we uit naar de nadere uitwerking en realisatie van het plan!

« terug