Ga direct naar de inhoud.

Bedrijfsontwikkeling Nieuw Reijerwaard heeft uitstekende vernieuwde ontsluiting

In het voorjaar van 2020 wordt de realisatie van de verbindingsweg van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard afgerond met het planten van bomen en rood asfalteren van de fietspaden. De verbindingsweg betreft een reconstructie van een bestaand wegvak van circa 1.300 meter met 2x1 rijstrook buiten de bebouwde kom naar een weg binnen de bebouwde kom.

Op de Verbindingsweg zijn 3 VRI-gestuurde kruisingen gerealiseerd die de ontsluiting van het gebied richting de toekomstige IJsselmondse Knoop en A15 zijn. Langs de Verbindingsweg is een fietspad gerealiseerd waarbij de ambitie is uitgesproken dat het fietspad onderdeel uit gaat maken van de snelfietsroute F15-IJsselmonde. Als voorbereiding op de uitvoering zijn kabels & leidingen in het voortraject omgelegd en is er ruimte gemaakt om de reconstructie te kunnen realiseren.

Waalpartners heeft de ontwerpuitwerking, contractvorming en begeleiding van de aanbestedingsprocedure op basis van EMVI voor dit omvangrijke infraproject verzorgd. 

Na het doorlopen van een voorselectie waarin geïnteresseerde aannemers zich konden aanmelden, is het RAW-contract naar 5 geselecteerde partijen verstuurd voor de gunningsfase. Naast de prijs voor het uitvoeren van het werk was de bereikbaarheid en de communicatie met o.a. de stakeholders en bewoners in het gebied van groot belang. Waalpartners heeft in dit aanbestedingsproces de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard ondersteund bij de procedure en de beoordeling van de verschillende plannen van de aannemers in de selectie- en gunningsfase. Aannemer BAM Infra heeft hierbij de meest gunstige inschrijving op prijs en kwaliteit behaald.

Meer informatie over het project en de rol van Waalpartners daarbij treft u hier.

Foto's: Boomerang Fotografie

« terug