Ga direct naar de inhoud.

Uw complete project in één hand

Door de netwerksamenleving, de globalisering en de kenniseconomie worden ruimtelijke vraagstukken steeds complexer. Daarom is proces- en projectmanagement onontbeerlijk. Waalpartners zorgt voor een optimale sturing van processen en voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten. We managen ideeën en organiseren draagvlak en besluitvorming in een complexe omgeving. 

Projecten zijn in toenemende mate veelomvattend (integraal en multidisciplinair). Waalpartners staat borg voor een duidelijke projectbeheersing in een complexe en dynamische omgeving. Hierbij combineren we projectmanagement met onze praktische civieltechnische kennis. Technische en financiële haalbaarheid zijn aspecten waar we scherp op zijn. We zijn in staat om ingewikkelde ruimtelijke opgaven in de gehele keten te organiseren en uit te voeren; van plan tot uitvoering. Daarbij sturen we op tijd, geld en kwaliteit en zorgen we ervoor de juiste mensen voor de juiste taken in te zetten.

We schenken aandacht aan de interne en externe communicatie in elke fase van het project. Onze projectmanagers staan borg voor het bewandelen van het juiste pad naar het gewenste doel. 

« terug