Ga direct naar de inhoud.

Optimaal procesmanagement, het specialisme van Waalpartners

Door de netwerksamenleving, de globalisering en de kenniseconomie worden ruimtelijke vraagstukken steeds complexer. Daarom is proces- en projectmanagement onontbeerlijk. Waalpartners zorgt voor een optimale sturing van processen en voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten. We managen ideeën en organiseren draagvlak en besluitvorming in een complexe omgeving. 

Door de toenemende complexiteit van vraagstukken in gebiedsontwikkeling verwachten publieke en private partijen een steeds groter vermogen tot samenwerking. Dit vermogen tot samenwerken zit in onze cultuur. Onze procesmanagers sturen op samenwerking, managen ideeën, creëren draagvlak en verbinden belangen resulterend in besluitvorming. We zijn in staat strategisch te sturen in complexe integrale projecten. We brengen partijen bij elkaar, zorgen voor een gezamenlijke focus en scheppen voorwaarden voor optimale processen en gedragen besluiten.

« terug