Ga direct naar de inhoud.

Geen omkijken meer naar areaalbeheer, groen, riolering en grondwater

Opdrachtgevers verplichten opdrachtnemers om na de aanleg van bijvoorbeeld een weg de bijbehorende areaalgegevens te leveren. Waalpartners maakt het u gemakkelijk: door zowel de inwinning als het beheer van die data voor u te verzorgen.

Stelt u prijs op een fraaie groene omgeving? We zijn thuis in oplossingen om uw groenbestand te optimaliseren. Of het nu gaat om inventarisatie, beheer, ontwerp, vernieuwing of omvorming van uw stedelijk of landschappelijke beplanting. Het gehele proces nemen we u uit handen.

Bent u belast met grondwaterbeheer of ervaart u grondwateroverlast? Met een professionele, integrale aanpak zijn wij een deskundige partner. Onze professionals zijn breed inzetbaar: beleidsvraagstukken, data-analyse, monitoring en het aanpakken van grondwateroverlast. Ook adviseren we u in rioleringsbeheer, effectenstudies en klimaatadaptatie. Dat doen we vanuit een eenduidige visie: samen zorgdragen voor een doelmatige aanpak en dito beheer van uw openbare ruimte. We zijn een ingenieursbureau dat ook goed is ingespeeld in het beheer en ontwerp van oppervlaktewater, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Ook hebben we ervaring in het ontwerp en de dimensionering van alternatieven op het gebied van waterberging. Denk bijvoorbeeld aan een inundatieberging.

« terug