Ga direct naar de inhoud.

De partners van Waalpartners

Waalpartners kent een nauwe samenwerking met een aantal bedrijven. Dat zijn bedrijven die aanvullende expertise kunnen leveren op een aantal terreinen die gelieerd zijn aan onze civieltechnische activiteiten.

MKB Infra

MKB Infra is de netwerkorganisatie voor infrabedrijven in het MKB. Doel van de vereniging is om de grote economische waarde van MKB-infrabedrijven ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarvoor fungeert de vereniging onder meer als belangenbehartiger en als platform voor infrabedrijven in het MKB.

VNO-NCW West

Waalpartners is actief lid van VNO-NCW West regio Westland-Delfland. Het ondernemersnetwerk in de randstad. Waalpartners organiseert in samenwerking met VNO-NCW en de gemeente Westland twee keer per jaar de Workshop Ruimtelijke Ontwikkeling. Doel is van elkaar te leren en begrip voor elkaars positie te vergroten. Daarnaast maakt Waalpartners onderdeel uit van het platform mobiliteit Westland. Huidige knelpunten en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit worden hierin besproken door overheid en bedrijfsleven. De bereikbaarheid van het Wetsland staat hierbij centraal.

Bereikbaar Haaglanden

Wij zijn op de hoogte van initiatieven in de keten en behoren tot een groep branchegerichte bedrijven die zich inzetten om CO2-reductie in de sector te bevorderen. In 2013 hebben wij onze handtekening gezet onder het convenant 'Bereikbaar Haaglanden' van de Mobiliteitsmakelaar, waaraan inmiddels ruim 100 bedrijven deelnemen. De Mobiliteitsmakelaar biedt ondersteuning aan bedrijven die bewust bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze algemeen directeur is binnen het convenant actief als ambassadeur.

3P

De afkorting 3P staat voor 'Partners in Programma's en Projecten', een samenwerkingsverband van Nebest, RPS, Mobycon en Waalpartners. Als combinatie levert 3P integrale advies- en ingenieursdiensten voor de Provincie Zuid-Holland.

ProAqtive Partners

ProAqtive Partners is een samenwerkingsverband van De Aquanoom, Den Boer CCI en Waalpartners. Als combinatie levert ProAqtive Partners sinds 2017 ingenieursdiensten voor 2 percelen binnen het raamcontract van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gaat hier om de percelen "Watersysteemkundige werken" en "Baggerwerken".

Stichting Rondom GWW

Rondom GWW is een initatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het ''MKB Convenant'' afgelsoten. Binnen het MKB Convenant is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De ambitie van het MKB Convenant is samen te vatten als: Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren! 

Traineeship

Waalpartners biedt in samenwerking met Stichting Vidaro een traineeship aan voor afgestudeerde en young professionals. De oorsprong van dit traineeship ligt in het keten denken. Een gedachtegang die steeds meer grip op de civiele sector krijgt. In dit bijzondere initatief nemen naast Waalpartners ook gemeente Rotterdam en de aannemingsbedrijven Lindeloof (Hellevoetsluis) en Kraaijeveld (Barendrecht) deel. Bij het ingenieursbureau ligt de focus op de projectvoorbereiding, het ontwerp, de engineering en contractvormen. Bij de gemeente wordt meegedacht over beleid of wordt toezicht gehouden op de uitvoering van diverse werken. Bij één van de aannemers wordt het bedrijfsbureau ontdekt in de rol van calculator, werkvoorbereider of projectmanager om vervolgens bij de andere aannemer het werk aan de schop te ervaren als uitvoerder. In 4 keer 8 maanden ontdekt de trainee waar elke afzonderlijke partij verantwoordelijk voor is in de keten en waar haar/zijn talenten liggen.

Technasium 

Als ''Opdrachtgever'' werkt Waalpartners samen met leerlingen van het Technasium van het ISW Hoogeland in Naaldwijk. Leerlingen van het Technasium krijgen een opdracht vanuit de praktijk waaraan zij een kleine 3 maanden werken. In deze periode organiseert Waalpartners een excursie en bezoekt Waalpartners de klas tijdens de les. Aan het einde presenteren de leerlingen het resultaat. Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op HAVO en VWO niveau. Centraal binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken.

« terug