Ga direct naar de inhoud.

De partners van Waalpartners

Waalpartners kent een nauwe samenwerking met een aantal bedrijven. Dat zijn bedrijven die aanvullende expertise kunnen leveren op een aantal terreinen die nauw zijn gelieerd aan onze civieltechnische activiteiten.

MKB Infra

MKB Infra is de netwerkorganisatie voor infrabedrijven in het MKB. Doel van de vereniging is om de grote economische waarde van MKB-infrabedrijven ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarvoor fungeert de vereniging onder meer als belangenbehartiger en als platform voor infrabedrijven in het MKB.

3P

De afkorting 3P staat voor 'Partners in Programma's en Projecten', een samenwerkingsverband van Nebest, RPS, Mobycon en Waalpartners. Als combinatie levert 3P integrale advies- en ingenieursdiensten voor de Provincie Zuid-Holland.

BMA Milieu

BMA Milieu is gespecialiseerd in bodemonderzoek en -bodemsanering; van veldwerk, analyse en rapportage van een bodemonderzoek tot en met milieukundige begeleiding en het opstellen van een evaluatieverslag van een sanering. Ook is BMA Milieu inzetbaar voor de behandeling van complexe milieuproblemen of de sanering van verontreinigingen na een incident.

Aqua-Terra Nova

Aqua-Terra Nova levert advies en doet onderzoek op het gebied van water, ruimte, milieu en ecologie voor verduurzaamings- en ontwikkelingsprojecten in de groene en de bebouwde omgeving.

Aqua-Terra Nova heeft veel kennis in huis van ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwbeheer. Met alle disciplines in huis zijn we in staat om uw project te toetsen aan vigerende milieu- en natuurwetgeving. Onze adviezen en onderzoeken worden bijvoorbeeld verwerkt in bestemmingsplanprocedures.

« terug